براساس قیمت (تومان)
بر اساس برند
بر اساس رنگ
نوع دستگاه
کارکرد
تعداد پره ها
برچسب مصرف انرژی
توان مصرفی
حداکثر توان ورودی گرمایش
میزان فشار بخار
جنس قوری
قابلیت آسیاب کردن قهوه
کانوکشن
ظرفیت به نفر

نمایش ۱ - ۴۸ کالا از ۶۹

 • اسپرسوساز دلونگی مدل DELONGHI BCO264
  اسپرسوساز دلونگی مدل DELONGHI BCO264 ۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  -۱۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  5.0

  از 1 رای

 • اسپرسوساز دلونگی مدل DELONGHI BCO320
  حراج!

  %4

  اسپرسوساز دلونگی مدل DELONGHI BCO320 ۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان %۴.۴
  -۱۹۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • سرخ کن دلونگی مدل DELONGHI EXTRA CHEF PLUS FH1396
  حراج!

  %1

  سرخ کن دلونگی مدل DELONGHI EXTRA CHEF PLUS FH1396 ۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان %۱.۳
  ۴۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  5.0

  از 1 رای

 • اسپرسوساز دلونگی مدل DELONGHI EC 685.M
  حراج!

  %5

  اسپرسوساز دلونگی مدل DELONGHI EC 685.M ۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان %۵.۱
  ۳۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  5.0

  از 3 رای

 • اسپرسوساز دلونگی مدل DELONGHI ECI 341.BK
  اسپرسوساز دلونگی مدل DELONGHI ECI 341.BK ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  -۵۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • اسپرسوساز دلونگی مدل DELONGHI ECI 341.W
  اسپرسوساز دلونگی مدل DELONGHI ECI 341.W ۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • سرخ کن دلونگی مدل DELONGHI EXTRA CHEF FH1394
  حراج!

  %2

  سرخ کن دلونگی مدل DELONGHI EXTRA CHEF FH1394 ۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان %۲.۳
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  3.0

  از 11 رای

 • اسپرسوساز دلونگی مدل DELONGHI EC 685.BK
  حراج!

  %2

  اسپرسوساز دلونگی مدل DELONGHI EC 685.BK ۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان %۱.۷
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  5.0

  از 4 رای

 • اسپرسوساز دلونگی مدل DELONGHI EC 785.BG
  اسپرسوساز دلونگی مدل DELONGHI EC 785.BG ۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • اسپرسوساز دلونگی مدل DELONGHI BCO431.S
  اسپرسوساز دلونگی مدل DELONGHI BCO431.S ۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
  -۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  4.0

  از 5 رای

 • اسپرسوساز دلونگی مدل DELONGHI BCO421.S
  اسپرسوساز دلونگی مدل DELONGHI BCO421.S ۶,۶۵۰,۰۰۰ تومان
  ۶۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  5.0

  از 1 رای

 • اسپرسوساز دلونگی مدل DELONGHI EC 685.R
  حراج!

  %7

  اسپرسوساز دلونگی مدل DELONGHI EC 685.R ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان %۶.۸
  ۳۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • اسپرسوساز دلونگی مدل DELONGHI BCO420
  اسپرسوساز دلونگی مدل DELONGHI BCO420 ۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان
  ۷۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  3.0

  از 3 رای

 • اسپرسوساز دلونگی مدل DELONGHI EC 685.W
  حراج!

  %8

  اسپرسوساز دلونگی مدل DELONGHI EC 685.W ۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان %۸.۵
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  5.0

  از 3 رای

 • اسپرسوساز دلونگی مدل DELONGHI EC850.M
  اسپرسوساز دلونگی مدل DELONGHI EC850.M ۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  ۷۲۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  3.0

  از 2 رای

 • اسپرسوساز دلونگی مدل DELONGHI EC9
  اسپرسوساز دلونگی مدل DELONGHI EC9 ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  3.0

  از 1 رای

 • اسپرسوساز دلونگی مدل DELONGHI EC9335.M
  اسپرسوساز دلونگی مدل DELONGHI EC9335.M ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • اسپرسوساز دلونگی مدل DELONGHI EC9665.M
  حراج!

  %17

  اسپرسوساز دلونگی مدل DELONGHI EC9665.M ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان %۱۶.۷
  -۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • اسپرسوساز دلونگی مدل DELONGHI ECAM 350.15.B
  اسپرسوساز دلونگی مدل DELONGHI ECAM 350.15.B ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • اسپرسوساز دلونگی مدل DELONGHI ECAM 350.75.S
  اسپرسوساز دلونگی مدل DELONGHI ECAM 350.75.S ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • اسپرسوساز دلونگی مدل DELONGHI ECAM 650.85.MS
  اسپرسوساز دلونگی مدل DELONGHI ECAM 650.85.MS ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • اسپرسوساز دلونگی مدل DELONGHI EPAM 960.75.GLM
  اسپرسوساز دلونگی مدل DELONGHI EPAM 960.75.GLM ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  ۶۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • اسپرسوساز دلونگی مدل DELONGHI ECAM 250.33.TB
  اسپرسوساز دلونگی مدل DELONGHI ECAM 250.33.TB ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • اسپرسوساز دلونگی مدل DELONGHI ECAM 44.660.B
  حراج!

  %19

  اسپرسوساز دلونگی مدل DELONGHI ECAM 44.660.B ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان %۱۹.۱
  ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • اسپرسوساز دلونگی مدل DELONGHI ECAM 45.760.W
  اسپرسوساز دلونگی مدل DELONGHI ECAM 45.760.W ۲۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • اسپرسوساز دلونگی مدل DELONGHI ECP 31.21
  حراج!

  %6

  اسپرسوساز دلونگی مدل DELONGHI ECP 31.21 ۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان %۶.۴
  -۳۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • اسپرسوساز دلونگی مدل DELONGHI ECP 33.21
  اسپرسوساز دلونگی مدل DELONGHI ECP 33.21 ۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان
  ۸۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  4.0

  از 1 رای

 • اسپرسوساز دلونگی مدل DELONGHI ECP 35.31
  اسپرسوساز دلونگی مدل DELONGHI ECP 35.31 ۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان
  -۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • اسپرسوساز دلونگی مدل DELONGHI ECZ 351.W
  اسپرسوساز دلونگی مدل DELONGHI ECZ 351.W ۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  ۵۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • اسپرسوساز دلونگی مدل DELONGHI ECAM 22.110.B
  حراج!

  %9

  اسپرسوساز دلونگی مدل DELONGHI ECAM 22.110.B ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان %۸.۷
  ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • اسپرسوساز دلونگی مدل DELONGHI ECAM 22.110.SB
  اسپرسوساز دلونگی مدل DELONGHI ECAM 22.110.SB ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • اسپرسوساز دلونگی مدل DELONGHI ECAM 22.360.B
  حراج!

  %15

  اسپرسوساز دلونگی مدل DELONGHI ECAM 22.360.B ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان %۱۴.۷
  -۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • اسپرسوساز دلونگی مدل DELONGHI ECAM 22.360.S
  حراج!

  %15

  اسپرسوساز دلونگی مدل DELONGHI ECAM 22.360.S ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان %۱۴.۷
  -۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • اسپرسوساز دلونگی مدل DELONGHI ETAM 29.660.SB
  اسپرسوساز دلونگی مدل DELONGHI ETAM 29.660.SB ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  5.0

  از 2 رای

 • اسپرسوساز دلونگی مدل DELONGHI XS ETAM 36.365.M
  اسپرسوساز دلونگی مدل DELONGHI XS ETAM 36.365.M ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • شوفاژ برقی دلونگی مدل DELONGHI HOR KH770920.B
  شوفاژ برقی دلونگی مدل DELONGHI HOR KH770920.B ۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • شوفاژ برقی دلونگی مدل DELONGHI HOR KH770925V
  شوفاژ برقی دلونگی مدل DELONGHI HOR KH770925V ۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گریل دلونگی مدل DELONGHI CGH 1012D
  حراج!

  %10

  گریل دلونگی مدل DELONGHI CGH 1012D ۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان %۹.۸
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گریل دلونگی مدل DELONGHI CGH 1020D
  حراج!

  %13

  گریل دلونگی مدل DELONGHI CGH 1020D ۸,۵۷۰,۰۰۰ تومان %۱۲.۶
  -۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  5.0

  از 1 رای

 • گریل دلونگی مدل DELONGHI CG298.BK
  حراج!

  %16

  گریل دلونگی مدل DELONGHI CG298.BK ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان %۱۶
  -۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • آسیاب قهوه دلونگی مدل DELONGHI KG 521.M
  آسیاب قهوه دلونگی مدل DELONGHI KG 521.M ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • سرخ کن دلونگی مدل DELONGHI F38233
  حراج!

  %10

  سرخ کن دلونگی مدل DELONGHI F38233 ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان %۹.۵
  -۴۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • سرخ کن دلونگی مدل DELONGHI FH1173
  سرخ کن دلونگی مدل DELONGHI FH1173 ۵,۵۵۰,۰۰۰ تومان
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • سرخ کن دلونگی مدل DELONGHI YOUNG FH1130
  سرخ کن دلونگی مدل DELONGHI YOUNG FH1130 ۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  ۸۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

مقایسه ( 0 مورد )