ارسال رایگان کالاهای کوچک تا وزن 7 کیلوگرم به سراسر ایران

براساس قیمت (تومان)
بر اساس رنگ
بر اساس برند
کارکرد
حداکثر سرعت چرخش موتور
قدرت موتور
آسیاب
نوع باتری

نمایش ۱ - ۴۸ کالا از ۱۱۵

 • گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ9087XL
  مشکی
  حراج! گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ9087XL ۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان %۶.۸
  -۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ7087X
  مشکی
  گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ7087X ۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ9087X
  مشکی
  گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ9087X ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  5.0

  از 2 رای

 • گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ785
  مشکی
  گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ785 ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  3.0

  از 8 رای

 • گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ9078X
  مشکی
  حراج! گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ9078X ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان %۵.۶
  ۵۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ 7045X
  مشکی
  حراج! گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ 7045X ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۱۰,۰۰۰ تومان %۱۰.۴
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  4.7

  از 1 رای

 • گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ 9097x
  مشکی
  گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ 9097x ۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ100
  سفید
  گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ100 ۷۵۰,۰۰۰ تومان
  ۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ3038
  سفید
  گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ3038 ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  -۱۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ500
  سفید
  حراج! گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ500 ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان %۸.۳
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ5035
  سفید
  حراج! گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ5035 ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان %۸.۷
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  3.0

  از 1 رای

 • گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ5077
  سفید
  حراج! گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ5077 ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان %۶.۱
  -۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ535
  سفید
  گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ535 ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  ۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ7075X
  مشکی
  حراج! گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ7075X ۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان %۶.۸
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ745
  مشکی
  گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ745 ۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
  -۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ775
  مشکی
  گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ775 ۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان
  -۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ9037X
  مشکی
  حراج! گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ9037X ۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان %۱۰.۲
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ9038
  مشکی
  حراج! گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ9038 ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان %۵.۴
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MS61A4110
  سفید
  حراج! گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MS61A4110 ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان %۱۶.۷
  -۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MS61B6170
  مشکی
  گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MS61B6170 ۲,۱۶۰,۰۰۰ تومان
  -۴۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MS62B6190
  مشکی
  گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MS62B6190 ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
  -۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MS62M6110
  استیل
  گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MS62M6110 ۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
  -۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MS6CA4150
  سفید
  گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MS6CA4150 ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
  -۱۱۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MS6CB6110
  مشکی
  گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MS6CB6110 ۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
  -۴۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MS6CM6120
  استیل
  حراج! گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MS6CM6120 ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان %۱۰
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MS6CM6155
  استیل
  گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MS6CM6155 ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  -۱۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MS8CM6120
  استیل
  حراج! گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MS8CM6120 ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان %۱۵
  -۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MS8CM6160
  استیل
  گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MS8CM6160 ۲,۴۳۰,۰۰۰ تومان
  -۲۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MS8CM6190
  استیل
  حراج! گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MS8CM6190 ۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان %۱۴.۷
  -۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MS8CM61X1
  استیل
  حراج! گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MS8CM61X1 ۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان %۹.۸
  -۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی گاستروبک مدل GASTROBACK ADVANCED PRO 40975
  مشکی
  گوشت کوب برقی گاستروبک مدل GASTROBACK ADVANCED PRO 40975 ۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  ۷۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MSM2610BGB
  مشکی
  گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MSM2610BGB ۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MSM2623GGB
  سفید
  گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MSM2623GGB ۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
  -۲۹,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MSM2650B
  مشکی
  حراج! گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MSM2650B ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان %۱۹.۶
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MSM64120
  سفید
  گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MSM64120 ۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
  -۲۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MSM66150
  سفید
  گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MSM66150 ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MSM66155
  سفید
  گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MSM66155 ۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
  ۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MSM6700
  سفید
  گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MSM6700 ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MSM67160
  مشکی
  گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MSM67160 ۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
  ۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MSM67170
  مشکی
  گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MSM67170 ۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
  ۱۵۱,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  3.0

  از 2 رای

 • گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MSM67190
  مشکی
  گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MSM67190 ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
  -۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MSM87160
  استیل
  حراج! گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MSM87160 ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان %۱۱.۱
  -۱۱۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MSM881664
  استیل
  گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MSM881664 ۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  ۵۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  3.0

  از 2 رای

 • گوشت کوب برقی تفال مدل TEFAL HB95LD38
  استیل
  گوشت کوب برقی تفال مدل TEFAL HB95LD38 ۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
  ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی سنکور مدل SENCOR SHB 4358WH
  سفید
  گوشت کوب برقی سنکور مدل SENCOR SHB 4358WH ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی سنکور مدل SENCOR SHB 4359BK
  مشکی
  گوشت کوب برقی سنکور مدل SENCOR SHB 4359BK ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
  -۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی سنکور مدل SENCOR SHB 4360
  سفید
  گوشت کوب برقی سنکور مدل SENCOR SHB 4360 ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
  -۴۹۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی سنکور مدل SENCOR SHB 4460WH
  سفید
  حراج! گوشت کوب برقی سنکور مدل SENCOR SHB 4460WH ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان %۱۵.۴
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

گوشتکوب برقی ها

نتایج ایده آل با همزن عمودی قدرتمند

تهیه کردن انواع سوپ های سبزیجات که سالم بوده و مطلوب اعضای خانواده باشند و نیز درست کردن اسموتی های میوه ای یا همین طور هم زدن خامه می تواند با یک مخلوط کن دستی در سریعترین زمان و کمترین سر و صدا در مقایسه با مخلوط کن ها صورت گیرد.

گوشتکوب برقی می تواند از آن دسته وسایلی باشد که به طور قابل توجهی از زمان آشپزی می کاهد و از خستگی مفرط حین آشپزی جلوگیری می کند. می توان از آن در ظروف شیشه ای و کاسه های پلاستیکی استفاده کرده، مواد مصرفی خود را مخلوط نموده و از انتقال مواد غذایی میکس شده که باعث کثیفی آشپزخانه می شود به سادگی جلوگیری نمود.

ظروف پلی کربنات مخلوط کن های دستی از مقاومت بسیار بالایی برخوردار بوده و نگرانی شما حین کار با آن ها را رفع می کند.

مقایسه ( 0 مورد )
Open chat
error: