ارسال رایگان کالاهای کوچک تا وزن 7 کیلوگرم به سراسر ایران

براساس قیمت (تومان)
بر اساس رنگ
بر اساس برند
کارکرد
حداکثر سرعت چرخش موتور
قدرت موتور
آسیاب
نوع باتری

نمایش ۱ - ۴۸ کالا از ۱۱۵

 • گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ9087XL
  مشکی
  گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ9087XL ۳,۹۸۰,۰۰۰ تومان
  ۸۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ7087X
  مشکی
  گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ7087X ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  -۱۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ9087X
  مشکی
  🏅 1
  گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ9087X ۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان
  -۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  5.0

  از 2 رای

 • گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ785
  مشکی
  🏅 2
  گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ785 ۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان
  ۶۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  3.0

  از 8 رای

 • گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ9078X
  مشکی
  حراج!
  🏅 46
  گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ9078X ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان %۱۷.۴
  -۶۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ 7045X
  مشکی
  حراج! گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ 7045X ۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان %۱۷.۳
  ۹۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  4.7

  از 1 رای

 • گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ100
  سفید
  گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ100 ۶۰۰,۰۰۰ تومان
  -۸۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ3038
  سفید
  گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ3038 ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  -۳۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ500
  سفید
  حراج! گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ500 ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان %۱۲.۵
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ5035
  سفید
  حراج! گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ5035 ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان %۱۰.۵
  ۱۶۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  3.0

  از 1 رای

 • گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ5045 WH
  سفید
  گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ5045 WH ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
  ۵۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ5077
  سفید
  حراج! گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ5077 ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان %۶.۱
  -۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ535
  سفید
  گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ535 ۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ7075X
  مشکی
  حراج! گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ7075X ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان %۱۷.۲
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ775
  مشکی
  گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ775 ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
  ۸۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ9037X
  مشکی
  حراج! گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ9037X ۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان %۱۵.۳
  -۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ9038
  مشکی
  حراج! گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ9038 ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۲۰,۰۰۰ تومان %۱۶
  -۱۷۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ9047X
  مشکی
  گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ9047X ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MS61A4110
  سفید
  حراج! گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MS61A4110 ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان %۱۹.۴
  -۳۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MS61B6170
  مشکی
  گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MS61B6170 ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
  ۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MS62B6190
  مشکی
  گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MS62B6190 ۲,۹۹۵,۰۰۰ تومان
  -۱۰۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MS62M6110
  استیل
  گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MS62M6110 ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
  -۳۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MS6CA4150
  سفید
  گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MS6CA4150 ۲,۰۴۰,۰۰۰ تومان
  -۴۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MS6CB6110
  مشکی
  گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MS6CB6110 ۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
  -۴۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MS6CB61V1
  مشکی
 • گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MS6CM6120
  استیل
  حراج! گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MS6CM6120 ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان %۱۰.۷
  -۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MS6CM6155
  استیل
  گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MS6CM6155 ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  -۱۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MS6CM6166
  استیل
 • گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MS8CM6120
  استیل
  حراج! گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MS8CM6120 ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان %۸.۹
  -۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MS8CM6160
  استیل
  گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MS8CM6160 ۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
  -۶۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MS8CM6190
  استیل
  حراج! گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MS8CM6190 ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان %۱۷.۵
  -۸۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MS8CM61X1
  استیل
  حراج! گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MS8CM61X1 ۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان %۷.۳
  -۴۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی گاستروبک مدل GASTROBACK ADVANCED PRO 40975
  مشکی
  گوشت کوب برقی گاستروبک مدل GASTROBACK ADVANCED PRO 40975 ۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  ۸۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MSM24500
  سفید
  گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MSM24500 ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ۲۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MSM2610BGB
  مشکی
  گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MSM2610BGB ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MSM2623GGB
  سفید
  گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MSM2623GGB ۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
  -۲۹,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MSM2650B
  مشکی
  حراج! گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MSM2650B ۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان %۲۳.۴
  -۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MSM64110
  سفید
 • گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MSM64120
  سفید
  گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MSM64120 ۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
  -۲۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MSM66150
  سفید
  گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MSM66150 ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MSM66155
  سفید
  گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MSM66155 ۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
  -۴۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MSM6700
  سفید
  گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MSM6700 ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
  -۸۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MSM67160
  مشکی
  گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MSM67160 ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  -۲۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MSM67170
  مشکی
  گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MSM67170 ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  3.0

  از 2 رای

 • گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MSM67190
  مشکی
  گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MSM67190 ۲,۷۴۰,۰۰۰ تومان
  -۱۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MSM6B7RE
  سفید
  گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MSM6B7RE ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
  -۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MSM87160
  استیل
  حراج! گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MSM87160 ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان %۱۱.۳
  -۳۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MSM881664
  استیل
  گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MSM881664 ۴,۹۸۵,۰۰۰ تومان
  ۳۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  3.0

  از 2 رای

گوشتکوب برقی ها

نتایج ایده آل با همزن عمودی قدرتمند

تهیه کردن انواع سوپ های سبزیجات که سالم بوده و مطلوب اعضای خانواده باشند و نیز درست کردن اسموتی های میوه ای یا همین طور هم زدن خامه می تواند با یک مخلوط کن دستی در سریعترین زمان و کمترین سر و صدا در مقایسه با مخلوط کن ها صورت گیرد.

گوشتکوب برقی می تواند از آن دسته وسایلی باشد که به طور قابل توجهی از زمان آشپزی می کاهد و از خستگی مفرط حین آشپزی جلوگیری می کند. می توان از آن در ظروف شیشه ای و کاسه های پلاستیکی استفاده کرده، مواد مصرفی خود را مخلوط نموده و از انتقال مواد غذایی میکس شده که باعث کثیفی آشپزخانه می شود به سادگی جلوگیری نمود.

ظروف پلی کربنات مخلوط کن های دستی از مقاومت بسیار بالایی برخوردار بوده و نگرانی شما حین کار با آن ها را رفع می کند.

مقایسه ( 0 مورد )
Open chat
error: