ارسال رایگان کالاهای کوچک بیش از یک میلیون تومان و تا وزن 7 کیلوگرم به سراسر ایران

براساس قیمت (تومان)
بر اساس رنگ
بر اساس برند
کارکرد
حداکثر سرعت چرخش موتور
قدرت موتور
آسیاب
نوع باتری

نمایش ۱ - ۴۸ کالا از ۱۱۹

 • گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ9087XL
  مشکی
  حراج!

  %9

  گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ9087XL ۴,۴۵۰,۰۰۰ تومان %۹.۲
  -۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ7087X
  مشکی
  گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ7087X ۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان
  -۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ785
  مشکی
  گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ785 ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  3.0

  از 8 رای

 • گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ9078X
  مشکی
  حراج!

  %7

  گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ9078X ۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان %۶.۶
  -۱۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ 7045X
  مشکی
  حراج!

  %10

  گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ 7045X ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان %۱۰.۳
  -۲۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  4.7

  از 1 رای

 • گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ100
  سفید
  گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ100 ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ3038
  سفید
  گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ3038 ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  -۱۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ500
  سفید
  حراج!

  %26

  گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ500 ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان %۲۶.۵
  -۴۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ5035
  سفید
  حراج!

  %9

  گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ5035 ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان %۸.۷
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  3.0

  از 1 رای

 • گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ5245 WH
  سفید
  گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ5245 WH ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ5077
  سفید
  حراج!

  %6

  گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ5077 ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان %۶.۱
  -۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ535
  سفید
  گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ535 ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ7075X
  مشکی
  حراج!

  %15

  گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ7075X ۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان %۱۵.۳
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ775
  مشکی
  گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ775 ۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان
  -۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ9037X
  مشکی
  گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ9037X ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
  ۲۴۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ9038
  مشکی
  حراج!

  %10

  گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ9038 ۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان %۱۰
  -۱۱۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MS61A4110
  سفید
  حراج!

  %12

  گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MS61A4110 ۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان %۱۱.۹
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MS61B6170
  مشکی
  گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MS61B6170 ۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MS62B6190
  مشکی
  گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MS62B6190 ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
  ۲۹۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MS6CA4150
  سفید
  گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MS6CA4150 ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
  ۶۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MS6CB6110
  مشکی
  حراج!

  %7

  گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MS6CB6110 ۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان %۶.۸
  -۶۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MS6CM6120
  استیل
  حراج!

  %10

  گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MS6CM6120 ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان %۱۰
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MS6CM6155
  استیل
  گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MS6CM6155 ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  -۱۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MS8CM6120
  استیل
  حراج!

  %15

  گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MS8CM6120 ۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان %۱۵
  -۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MS8CM6160
  استیل
  گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MS8CM6160 ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱۷۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MS8CM6190
  استیل
  حراج!

  %9

  گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MS8CM6190 ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان %۸.۸
  -۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  3.0

  از 1 رای

 • گوشت کوب برقی گاستروبک مدل GASTROBACK 40975
  مشکی
  گوشت کوب برقی گاستروبک مدل GASTROBACK 40975 ۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  ۷۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی گریمن مدل GRIMMEN GR-HB351
  مشکی
  گوشت کوب برقی گریمن مدل GRIMMEN GR-HB351 ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
  -۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی گریمن مدل GRIMMEN GR-HBS350
  مشکی
  گوشت کوب برقی گریمن مدل GRIMMEN GR-HBS350 ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
  -۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MSM2610BGB
  مشکی
  گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MSM2610BGB ۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MSM2623GGB
  سفید
  گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MSM2623GGB ۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
  -۲۹,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MSM2650B
  مشکی
  حراج!

  %15

  گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MSM2650B ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان %۱۵.۲
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MSM66155
  سفید
  گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MSM66155 ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  ۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MSM6700
  سفید
  گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MSM6700 ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MSM67170
  مشکی
  گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MSM67170 ۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
  ۱۵۱,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  3.0

  از 2 رای

 • گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MSM67190
  مشکی
  گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MSM67190 ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی میگل مدل MIGEL GHB 801
  مشکی
  گوشت کوب برقی میگل مدل MIGEL GHB 801 ۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
  -۲,۴۱۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی میگل مدل MIGEL GHB 801
  سفید
  گوشت کوب برقی میگل مدل MIGEL GHB 801 ۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
  -۲,۴۱۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی تفال مدل TEFAL HB95LD38
  استیل
  گوشت کوب برقی تفال مدل TEFAL HB95LD38 ۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
  ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی سنکور مدل SENCOR SHB 4358WH
  سفید
  گوشت کوب برقی سنکور مدل SENCOR SHB 4358WH ۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
  ۱۹۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی سنکور مدل SENCOR SHB 4359BK
  مشکی
  گوشت کوب برقی سنکور مدل SENCOR SHB 4359BK ۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
  ۹۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی سنکور مدل SENCOR SHB 4360
  سفید
  گوشت کوب برقی سنکور مدل SENCOR SHB 4360 ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  ۶۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی سنکور مدل SENCOR SHB 4460WH
  سفید
  حراج!

  %10

  گوشت کوب برقی سنکور مدل SENCOR SHB 4460WH ۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان %۱۰.۳
  -۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی سنکور مدل SENCOR SHB 4501WH
  سفید
  گوشت کوب برقی سنکور مدل SENCOR SHB 4501WH ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی سنکور مدل SENCOR SHB 5501CH
  سیلور
  حراج!

  %15

  گوشت کوب برقی سنکور مدل SENCOR SHB 5501CH ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان %۱۵.۲
  -۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی سنکور مدل SENCOR SHB 5501CH-EUE3
  سیلور
  حراج!

  %11

  گوشت کوب برقی سنکور مدل SENCOR SHB 5501CH-EUE3 ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان %۱۰.۸
  -۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی فیلیپس مدل PHILIPS HR1600
  سفید
  گوشت کوب برقی فیلیپس مدل PHILIPS HR1600 ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  ۲۵۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی فیلیپس مدل PHILIPS HR1605
  سفید
  گوشت کوب برقی فیلیپس مدل PHILIPS HR1605 ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
  ۴۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

گوشتکوب برقی ها

نتایج ایده آل با همزن عمودی قدرتمند

تهیه کردن انواع سوپ های سبزیجات که سالم بوده و مطلوب اعضای خانواده باشند و نیز درست کردن اسموتی های میوه ای یا همین طور هم زدن خامه می تواند با یک مخلوط کن دستی در سریعترین زمان و کمترین سر و صدا در مقایسه با مخلوط کن ها صورت گیرد.

گوشتکوب برقی می تواند از آن دسته وسایلی باشد که به طور قابل توجهی از زمان آشپزی می کاهد و از خستگی مفرط حین آشپزی جلوگیری می کند. می توان از آن در ظروف شیشه ای و کاسه های پلاستیکی استفاده کرده، مواد مصرفی خود را مخلوط نموده و از انتقال مواد غذایی میکس شده که باعث کثیفی آشپزخانه می شود به سادگی جلوگیری نمود.

ظروف پلی کربنات مخلوط کن های دستی از مقاومت بسیار بالایی برخوردار بوده و نگرانی شما حین کار با آن ها را رفع می کند.

مقایسه ( 0 مورد )
ورود / عضویت در آنتیک کالا
 • کاربران گرامی، برای تجربه بهتر و مشاهده تمام امکانات سایت، لطفا وارد حساب کاربری شوید و از طریق پروفایل، اطلاعات خود را تکمیل نمائید

ورود

عضویت

بازیابی رمز عبور

Open chat
error: