براساس قیمت (تومان)
بر اساس برند
بر اساس رنگ
حداکثر سرعت چرخش موتور
توان مصرفی
نوع باتری

نمایش ۱ - ۴۸ کالا از ۶۱

 • ریش تراش براون مدل BRAUN 60-N7650CC
  آبی فیلی
  ریش تراش براون مدل BRAUN 60-N7650CC ۶,۶۵۰,۰۰۰ تومان
  ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ریش تراش براون مدل BRAUN 70-S1000S
  سیلور مشکی
  ریش تراش براون مدل BRAUN 70-S1000S ۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ریش تراش براون مدل BRAUN 9350S
  سیلور
  حراج!

  %19

  ریش تراش براون مدل BRAUN 9350S ۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان %۱۸.۶
  -۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ریش تراش براون مدل BRAUN 9390CC
  سیلور
  حراج!

  %8

  ریش تراش براون مدل BRAUN 9390CC ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان %۸.۵
  -۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ریش تراش براون مدل BRAUN 9427S
  سیلور مشکی
  حراج!

  %10

  ریش تراش براون مدل BRAUN 9427S ۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان %۹.۵
  ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ریش تراش براون مدل BRAUN 9477CC
  سیلور مشکی
  حراج!

  %14

  ریش تراش براون مدل BRAUN 9477CC ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان %۱۳.۵
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  5.0

  از 1 رای

 • ریش تراش براون مدل BRAUN BT3221
  مشکی
  حراج!

  %13

  ریش تراش براون مدل BRAUN BT3221 ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان %۱۲.۵
  -۸۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ریش تراش براون مدل BRAUN BT3222
  مشکی
  ریش تراش براون مدل BRAUN BT3222 ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  -۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ریش تراش پاناسونیک مدل PANASONIC ES-LV9Q
  سیلور مشکی
  حراج!

  %5

  ریش تراش پاناسونیک مدل PANASONIC ES-LV9Q ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان %۵.۵
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  5.0

  از 3 رای

 • ریش تراش فیلیپس مدل PHILIPS S6630
  مشکی
  ریش تراش فیلیپس مدل PHILIPS S6630 ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  ۴۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  4.0

  از 1 رای

 • ریش تراش فیلیپس مدل PHILIPS SP9860
  خاکستری
  حراج!

  %16

  ریش تراش فیلیپس مدل PHILIPS SP9860 ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان %۱۵.۶
  -۳۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین اصلاح براون مدل BRAUN MGK3242
  مشکی
  ماشین اصلاح براون مدل BRAUN MGK3242 ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  -۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ریش تراش پاناسونیک مدل PANASONIC ES-LT4N-S
  سیلور مشکی
  حراج!

  %10

  ریش تراش پاناسونیک مدل PANASONIC ES-LT4N-S ۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان %۱۰.۴
  -۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ریش تراش پاناسونیک مدل PANASONIC ES-SA40
  مشکی
  حراج!

  %25

  ریش تراش پاناسونیک مدل PANASONIC ES-SA40 ۹۸۰,۰۰۰ تومان %۲۴.۶
  -۳۲۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ریش تراش پاناسونیک مدل PANASONIC ES-ST25
  مشکی
  حراج!

  %6

  ریش تراش پاناسونیک مدل PANASONIC ES-ST25 ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان %۶.۳
  ۳۱۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  5.0

  از 3 رای

 • ریش تراش فیلیپس مدل PHILIPS AT890
  مشکی
  ریش تراش فیلیپس مدل PHILIPS AT890 ۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ریش تراش فیلیپس مدل PHILIPS S1121
  سورمه ای
  حراج!

  %24

  ریش تراش فیلیپس مدل PHILIPS S1121 ۹۴۵,۰۰۰ تومان %۲۴.۴
  -۱۰۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ریش تراش فیلیپس مدل PHILIPS S1223
  مشکی
  حراج!

  %21

  ریش تراش فیلیپس مدل PHILIPS S1223 ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان %۲۰.۹
  -۹۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ریش تراش فیلیپس مدل PHILIPS S3122
  مشکی
  ریش تراش فیلیپس مدل PHILIPS S3122 ۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان
  -۱۸,۴۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ریش تراش فیلیپس مدل PHILIPS BT1209
  مشکی
  حراج!

  %21

  ریش تراش فیلیپس مدل PHILIPS BT1209 ۷۵۰,۰۰۰ تومان %۲۱.۱
  -۱۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ریش تراش فیلیپس مدل PHILIPS BT1214
  مشکی
  ریش تراش فیلیپس مدل PHILIPS BT1214 ۸۹۰,۰۰۰ تومان
  -۱,۰۱۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ریش تراش فیلیپس مدل PHILIPS HC3100
  مشکی
  ریش تراش فیلیپس مدل PHILIPS HC3100 ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ریش تراش فیلیپس مدل PHILIPS HC3520
  خاکستری
  ریش تراش فیلیپس مدل PHILIPS HC3520 ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  ۲۱۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ریش تراش فیلیپس مدل PHILIPS HC5630
  استیل
  حراج!

  %13

  ریش تراش فیلیپس مدل PHILIPS HC5630 ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان %۱۳.۲
  -۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ریش تراش فیلیپس مدل PHILIPS QP2510
  مشکی
  حراج!

  %15

  ریش تراش فیلیپس مدل PHILIPS QP2510 ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان %۱۵.۴
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ریش تراش فیلیپس مدل PHILIPS QP2520
  مشکی
  حراج!

  %20

  ریش تراش فیلیپس مدل PHILIPS QP2520 ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان %۲۰
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین اصلاح فیلیپس مدل PHILIPS BT3206
  استیل
  ماشین اصلاح فیلیپس مدل PHILIPS BT3206 ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  -۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین اصلاح فیلیپس مدل PHILIPS BT3208
  مشکی
  ماشین اصلاح فیلیپس مدل PHILIPS BT3208 ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
  ۶۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین اصلاح فیلیپس مدل PHILIPS BT3216
  استیل
  ماشین اصلاح فیلیپس مدل PHILIPS BT3216 ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
  -۵۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین اصلاح فیلیپس مدل PHILIPS MG3710
  مشکی
  ماشین اصلاح فیلیپس مدل PHILIPS MG3710 ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  -۷۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین اصلاح فیلیپس مدل PHILIPS MG3730
  مشکی
  ماشین اصلاح فیلیپس مدل PHILIPS MG3730 ۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان
  -۴۴۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین اصلاح فیلیپس مدل PHILIPS MG5720
  مشکی
  ماشین اصلاح فیلیپس مدل PHILIPS MG5720 ۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان
  -۲۲۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین اصلاح فیلیپس مدل PHILIPS MG5730
  مشکی
  حراج!

  %12

  ماشین اصلاح فیلیپس مدل PHILIPS MG5730 ۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان %۱۲.۴
  ۹۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین اصلاح فیلیپس مدل PHILIPS MG7715
  سیلور
  حراج!

  %17

  ماشین اصلاح فیلیپس مدل PHILIPS MG7715 ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان %۱۷.۴
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  5.0

  از 3 رای

 • ماشین اصلاح فیلیپس مدل PHILIPS MG7720
  سیلور
  ماشین اصلاح فیلیپس مدل PHILIPS MG7720 ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین اصلاح فیلیپس مدل PHILIPS MG7735
  سیلور
  ماشین اصلاح فیلیپس مدل PHILIPS MG7735 ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  -۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  5.0

  از 3 رای

 • ریش تراش فیلیپس مدل PHILIPS S5051
  آبی مشکی
  حراج!

  %8

  ریش تراش فیلیپس مدل PHILIPS S5051 ۱,۸۴۰,۰۰۰ تومان %۷.۵
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  4.0

  از 1 رای

 • ریش تراش فیلیپس مدل PHILIPS S5585/10
  سورمه ای
  حراج!

  %10

  ریش تراش فیلیپس مدل PHILIPS S5585/10 ۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان %۱۰.۲
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ریش تراش فیلیپس مدل PHILIPS S5587/10
  خاکستری
  ریش تراش فیلیپس مدل PHILIPS S5587/10 ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
  -۷۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ریش تراش فیلیپس مدل PHILIPS S5588/30
  مشکی
  حراج!

  %17

  ریش تراش فیلیپس مدل PHILIPS S5588/30 ۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان %۱۷.۲
  -۲۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ریش تراش فیلیپس مدل PHILIPS S5588/38
  مشکی
  ریش تراش فیلیپس مدل PHILIPS S5588/38 ۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
  ۶۷۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ریش تراش فیلیپس مدل PHILIPS S7782/50
  مشکی سرمه ای
  حراج!

  %10

  ریش تراش فیلیپس مدل PHILIPS S7782/50 ۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان %۹.۸
  -۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  5.0

  از 1 رای

 • ریش تراش فیلیپس مدل PHILIPS S7788/55
  خاکستری
  حراج!

  %12

  ریش تراش فیلیپس مدل PHILIPS S7788/55 ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان %۱۲.۲
  -۳۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ریش تراش فیلیپس مدل PHILIPS S7970
  مشکی
  حراج!

  %10

  ریش تراش فیلیپس مدل PHILIPS S7970 ۴,۲۳۰,۰۰۰ تومان %۱۰
  -۱۲۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ریش تراش فیلیپس مدل PHILIPS S9031
  مشکی
  ریش تراش فیلیپس مدل PHILIPS S9031 ۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  5.0

  از 1 رای

 • ریش تراش براون مدل BRAUN 3040S
  آبی مشکی
 • ریش تراش براون مدل BRAUN 9290CC
  سیلور
 • ریش تراش پاناسونیک مدل PANASONIC ES-LV65
  سیلور مشکی

ریش تراش
نهایت اصلاح در هر حرکت
چنانچه شما به دنبال یک اصلاح کامل یا داشتن ته ریش یا هر مدل ریش دلخواه خود هستید، نهایت کنترل و دقت را با محصولات اصلاح صورت و بدن بدست آورید.
دستگاه های اصلاح خشک و تر حتی در زیر دوش حمام، نتایج راحت و عالی را ارائه می کنند. استفاده آسان این دستگاه به شما این امکان را می دهد تا روزانه حداکثر استفاده را از دستگاه خود داشته باشید.
با دستگاه های پیرایشگر، می توانید عمل پیرایش، حالت دادن و اصلاح را انجام دهید. این دستگاه ها براساس نیاز و ترجیح افرادی طراحی شده که تمایل به مدل دادن ریش خود به صورت حرفه ای دارند.
دستگاه اصلاح سر، دقت و کنترل کامل را برای کوتاه کردن موهای سرتان ارائه می کند.
دستگاه اصلاح بدن، انحنای بدن شما را دنبال می کند تا ظاهری که دوست دارید ایجاد کند.

مقایسه ( 0 مورد )