براساس قیمت (تومان)
بر اساس برند
بر اساس رنگ
کارکرد
توان مصرفی
ظرفیت به نفر
پلوپز
بخارپز
آرام پز
زودپز
طبقات بخارپز

نمایش ۱ - ۴۸ کالا از ۸۲

 • مولتی کوکر بوش مدل BOSCH MUC22B42FR
  مشکی
  مولتی کوکر بوش مدل BOSCH MUC22B42FR ۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • مولتی کوکر بوش مدل BOSCH MUC22B42RU
  مشکی
  مولتی کوکر بوش مدل BOSCH MUC22B42RU ۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  ۵۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  3.0

  از 1 رای

 • مولتی کوکر سنکور مدل SENCOR SPR 3600WH
  سفید
  مولتی کوکر سنکور مدل SENCOR SPR 3600WH ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
  ۷۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • مولتی کوکر سنکور مدل SENCOR SPR 4000BK
  مشکی
  مولتی کوکر سنکور مدل SENCOR SPR 4000BK ۵,۱۵۰,۰۰۰ تومان
  -۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • آرام پز سنکور مدل SENCOR SPR 5500SS
  استیل
  حراج!

  %2

  آرام پز سنکور مدل SENCOR SPR 5500SS ۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان %۲.۱
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • مولتی کوکر سنکور مدل SENCOR SRM 3150SS
  استیل
  مولتی کوکر سنکور مدل SENCOR SRM 3150SS ۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان
  ۸۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • مولتی کوکر بوش مدل BOSCH MUC28B64FR
  استیل
  مولتی کوکر بوش مدل BOSCH MUC28B64FR ۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • مولتی کوکر بوش مدل BOSCH MUC11W12
  سفید
  مولتی کوکر بوش مدل BOSCH MUC11W12 ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ۷۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  5.0

  از 1 رای

 • آرام پز سنکور مدل SENCOR SPR 7200SS
  استیل
  حراج!

  %9

  آرام پز سنکور مدل SENCOR SPR 7200SS ۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان %۸.۷
  -۱۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 1 رای

 • مولتی کوکر بیم مدل BEEM RC1201
  استیل مشکی
  مولتی کوکر بیم مدل BEEM RC1201 ۳,۱۶۰,۰۰۰ تومان
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • مولتی کوکر بیم مدل BEEM RC1202
  استیل مشکی
  مولتی کوکر بیم مدل BEEM RC1202 ۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • مولتی کوکر جی پاس مدل GEEPAS GMC5326
  استیل
  مولتی کوکر جی پاس مدل GEEPAS GMC5326 ۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
  ۱۶۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • مولتی کوکر دونالکس مدل DONALEX DN-300
  استیل
  حراج!

  %7

  مولتی کوکر دونالکس مدل DONALEX DN-300 ۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان %۶.۹
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • مولتی کوکر دونالکس مدل DONALEX DN-900
  استیل مشکی
  حراج!

  %9

  مولتی کوکر دونالکس مدل DONALEX DN-900 ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان %۹.۴
  ۴۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • مولتی کوکر دونالکس مدل DONALEX DN-900W
  استیل سفید
  حراج!

  %8

  مولتی کوکر دونالکس مدل DONALEX DN-900W ۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان %۸.۱
  ۴۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • مولتی کوکر سیج مدل SAGE BPR700BSSUK
  استیل
  حراج!

  %4

  مولتی کوکر سیج مدل SAGE BPR700BSSUK ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان %۴.۵
  ۵۸۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • مولتی کوکر سیج مدل SAGE BRC600UK
  استیل
  حراج!

  %5

  مولتی کوکر سیج مدل SAGE BRC600UK ۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان %۵.۳
  ۸۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • مولتی کوکر فیلیپس مدل PHILIPS HD2137
  استیل
  مولتی کوکر فیلیپس مدل PHILIPS HD2137 ۵,۳۵۰,۰۰۰ تومان
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • مولتی کوکر فیلیپس مدل PHILIPS HD2139
  بژ
  مولتی کوکر فیلیپس مدل PHILIPS HD2139 ۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان
  -۴۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • مولتی کوکر گریمن مدل GRIMMEN GR-PM125
  استیل
  مولتی کوکر گریمن مدل GRIMMEN GR-PM125 ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  -۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • مولتی کوکر میگل مدل MIGEL GPC 106
  سیلور
  مولتی کوکر میگل مدل MIGEL GPC 106 ۳,۶۸۰ تومان
  -۲,۶۴۶,۳۲۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • مولتی کوکر میگل مدل MIGEL GPC 106
  مشکی
  مولتی کوکر میگل مدل MIGEL GPC 106 ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
  ۹۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • مولتی کوکر میگل مدل MIGEL GPC 106
  سفید
  مولتی کوکر میگل مدل MIGEL GPC 106 ۳,۱۸۰,۰۰۰ تومان
  ۵۳۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • مولتی کوکر میگل مدل MIGEL GRC 700
  سفید
  مولتی کوکر میگل مدل MIGEL GRC 700 ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
  ۲۱۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • مولتی کوکر میگل مدل MIGEL GRC 700
  مشکی
  مولتی کوکر میگل مدل MIGEL GRC 700 ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ۸۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • مولتی کوکر میگل مدل MIGEL GRC 830
  مشکی
  مولتی کوکر میگل مدل MIGEL GRC 830 ۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان
  ۲۳۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • مولتی کوکر میگل مدل MIGEL GRC 830
  سفید
  مولتی کوکر میگل مدل MIGEL GRC 830 ۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان
  ۲۳۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • مولتی کوکر میگل مدل MIGEL GRC 850
  مشکی
  مولتی کوکر میگل مدل MIGEL GRC 850 ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  ۶۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • مولتی کوکر میگل مدل MIGEL GRC 850
  سفید
  مولتی کوکر میگل مدل MIGEL GRC 850 ۱,۹۶۹,۰۰۰ تومان
  -۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • مولتی کوکر میگل مدل MIGEL GRC 860
  سفید
  حراج!

  %11

  مولتی کوکر میگل مدل MIGEL GRC 860 ۲,۴۸۰,۰۰۰ تومان %۱۱.۴
  -۱۷۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پلوپز سنکور مدل SENCOR SRM 0600WH
  سفید
  پلوپز سنکور مدل SENCOR SRM 0600WH ۹۲۰,۰۰۰ تومان
  ۷۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پلوپز سنکور مدل SENCOR SRM 1800SS
  استیل
  پلوپز سنکور مدل SENCOR SRM 1800SS ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
  -۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پلوپز سنکور مدل SENCOR SRM 1890SS
  استیل
  پلوپز سنکور مدل SENCOR SRM 1890SS ۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان
  -۳۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پلوپز سنکور مدل SENCOR SRM 2800SS
  استیل
  پلوپز سنکور مدل SENCOR SRM 2800SS ۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان
  ۲۳۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پلوپز فیلیپس مدل PHILIPS HD4515
  سفید
  پلوپز فیلیپس مدل PHILIPS HD4515 ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
  ۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • مولتی کوکر تفال مدل TEFAL RK7058
  سفید
  حراج!

  %7

  مولتی کوکر تفال مدل TEFAL RK7058 ۲,۲۴۰,۰۰۰ تومان %۶.۷
  -۶۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  3.0

  از 1 رای

 • مولتی کوکر تفال مدل TEFAL RK7088
  مشکی
  مولتی کوکر تفال مدل TEFAL RK7088 ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • مولتی کوکر تفال مدل TEFAL RK8121
  سفید
  حراج!

  %5

  مولتی کوکر تفال مدل TEFAL RK8121 ۳,۵۲۰,۰۰۰ تومان %۴.۹
  ۷۲۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • مولتی کوکر تفال مدل TEFAL RK9018
  مشکی
  حراج!

  %4

  مولتی کوکر تفال مدل TEFAL RK9018 ۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  -۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  4.0

  از 1 رای

 • مولتی کوکر فکر مدل FAKIR GUVECH
  مشکی
  مولتی کوکر فکر مدل FAKIR GUVECH ۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  -۴۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • مولتی کوکر سیلور کرست مدل SILVER CREST HC-Q50
  سیلور مشکی
  مولتی کوکر سیلور کرست مدل SILVER CREST HC-Q50 ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  ۵۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • مولتی کوکر سیلور کرست مدل SILVER CREST HC-Q50
  مشکی
  مولتی کوکر سیلور کرست مدل SILVER CREST HC-Q50 ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  ۵۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • مولتی کوکر مایدیا مدل MIDEA MY-CS6037WP
  استیل مشکی
  حراج!

  %12

  مولتی کوکر مایدیا مدل MIDEA MY-CS6037WP ۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان %۱۲.۲
  -۳۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • مولتی کوکر مایدیا مدل MIDEA MY-SS6062
  سفید
  حراج!

  %8

  مولتی کوکر مایدیا مدل MIDEA MY-SS6062 ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان %۷.۷
  ۶۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • مولتی کوکر میگل مدل MIGEL GPC 163
  استیل
  مولتی کوکر میگل مدل MIGEL GPC 163 ۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • مولتی کوکر فیلیپس مدل PHILIPS HD3038
  سفید
  مولتی کوکر فیلیپس مدل PHILIPS HD3038 ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  3.0

  از 2 رای

 • مولتی کوکر بوش مدل BOSCH MUC28B64RU
  استیل
 • آرام پز کنوود مدل KENWOOD SCM650SS
  استیل

مولتی کوکرها
طبخ هوشمندانه و سالم غذا با راحت ترین شیوه
آشپزخانه قرن 21 از ابزار بسیاری برخوردار می باشد، به جای خرید لوازمی مانند زودپز، آرام پز، پلوپز، سرخ کن، بخارپز و … که فضای زیادی از آشپزخانه شما را اشغال می کند، تنها با خرید یک دستگاه می توان از کلیه این امکانات بهره مند شد.
این مسئله تولیدکنندگان بی شماری را که تعدادشان همواره روبه رشد است بر آن داشته تا حل این موضوع را با تولید لوازم آشپزخانه چندکاره میسر سازند. مولتی کوکرهای وب سایت آنتیک کالا شامل برنامه های متعددی می باشند، این برنامه ها به شما اجازه می دهند تا دامنه وسیعی از امکانات آشپزی را به کار گیرید، قابلیت ذخیره، تفاوت های دما برای دستورالعمل های مختلف منحصر به فرد از ویژگی های بسیار خوبی است که هر یک از طرفداران آشپزی آن را ارج خواهند نهاد.

مقایسه ( 0 مورد )