براساس قیمت (تومان)
بر اساس رنگ
بر اساس برند
نوع فر
عرض دستگاه
ظرفیت فر
برچسب مصرف انرژی
توان مصرفی
مایکروویو
گریل
کانوکشن
بخارپز

نمایش ۱ - ۴۸ کالا از ۱۳۲

 • استیل
  فر بخارپز توکار بوش مدل BOSCH HRG6769S1I ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  ۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • استیل
  فر بخارپز توکار بوش مدل BOSCH HSG636ES1 ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان
  -۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • استیل
  فر بخارپز توکار بوش مدل BOSCH HSG656XS1 ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  -۱۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • استیل
  فر بخارپز کامپکت توکار بوش مدل BOSCH CSG656BS1 ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • استیل
  فر بخارپز کامپکت توکار بوش مدل BOSCH CSG656BS1I ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ۶,۹۳۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • استیل
  فر بخارپز کامپکت توکار بوش مدل BOSCH CSG656RS1 ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • سفید
  فر بخارپز کامپکت توکار بوش مدل BOSCH CSG656RW6 ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • مشکی
  فر برقی توکار آلتون مدل ALTON V202 ۳,۳۶۰,۰۰۰ تومان ۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان %۹.۲
  -۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • استیل
  فر برقی توکار آلتون مدل ALTON V202 S ۳,۴۸۰,۰۰۰ تومان ۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان %۹.۵
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • سفید
  فر برقی توکار آلتون مدل ALTON V202 W ۳,۳۶۰,۰۰۰ تومان ۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان %۶.۳
  -۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • مشکی
  فر برقی توکار آلتون مدل ALTON V301 ۳,۷۲۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۶۰,۰۰۰ تومان %۹.۷
  -۴۸۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • استیل
  فر برقی توکار آلتون مدل ALTON V301 S ۳,۸۴۰,۰۰۰ تومان ۳,۴۶۰,۰۰۰ تومان %۹.۹
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • سفید
  فر برقی توکار آلتون مدل ALTON V301 W ۳,۸۴۰,۰۰۰ تومان ۳,۴۶۰,۰۰۰ تومان %۹.۹
  ۱۶۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • مشکی
  فر برقی توکار آلتون مدل ALTON V302 ۳,۸۴۰,۰۰۰ تومان ۳,۴۶۰,۰۰۰ تومان %۹.۹
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • مشکی
  فر برقی توکار آلتون مدل ALTON V304 ۳,۸۴۰,۰۰۰ تومان ۳,۴۶۰,۰۰۰ تومان %۹.۹
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • مشکی
  فر برقی توکار آلتون مدل ALTON V401 ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۸۷۰,۰۰۰ تومان %۷.۹
  -۱۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • استیل
  فر برقی توکار آلتون مدل ALTON V401 S ۴,۳۲۰,۰۰۰ تومان ۳,۸۷۰,۰۰۰ تومان %۱۰.۴
  -۱۱,۳۳۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • سفید
  فر برقی توکار آلتون مدل ALTON V401 W ۴,۳۲۰,۰۰۰ تومان ۳,۸۷۰,۰۰۰ تومان %۱۰.۴
  -۱۱,۳۳۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • سیلور
  فر برقی توکار آلتون مدل ALTON V403 ۴,۴۴۰,۰۰۰ تومان ۳,۹۷۰,۰۰۰ تومان %۱۰.۶
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • مشکی
  فر برقی توکار بوش مدل BOSCH HBA517BB0 ۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • استیل
  فر برقی توکار بوش مدل BOSCH HBA517BS0 ۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • مشکی
  فر برقی توکار بوش مدل BOSCH HBG3570B0I ۱۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان %۲۷
  -۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • استیل
  فر برقی توکار بوش مدل BOSCH HBG3570S0I ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان %۲۷.۴
  -۴۹۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • سفید
  فر برقی توکار بوش مدل BOSCH HBG3570W0I ۱۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان %۲۷
  -۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • سفید
  فر برقی توکار بوش مدل BOSCH HBG43S320I ۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان %۷.۵
  -۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • استیل
  فر برقی توکار بوش مدل BOSCH HBG43S350I ۱۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان %۱۵.۸
  -۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • مشکی
  فر برقی توکار بوش مدل BOSCH HBG43S360I ۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان %۱۰.۲
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • استیل
  فر برقی توکار بوش مدل BOSCH HBG632BS1 ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ۷۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • استیل
  فر برقی توکار بوش مدل BOSCH HBG632BS1I ۱۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
  ۱۹۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • استیل
  فر برقی توکار بوش مدل BOSCH HBG632TS1 ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان
  -۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • استیل
  فر برقی توکار بوش مدل BOSCH HBG633TS1 ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان %۱۰.۸
  ۲۴۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • استیل
  فر برقی توکار بوش مدل BOSCH HBG634BS1 ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • سفید
  فر برقی توکار بوش مدل BOSCH HBG634BW1 ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  -۳۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • مشکی
  فر برقی توکار بوش مدل BOSCH HBG635BB1 ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۹,۹۵۰,۰۰۰ تومان %۲.۵
  -۲۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • استیل
  فر برقی توکار بوش مدل BOSCH HBG635BS1 ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • سفید
  فر برقی توکار بوش مدل BOSCH HBG635BW1 ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  -۴۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • استیل
  فر برقی توکار بوش مدل BOSCH HBG635HS1 ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • استیل
  فر برقی توکار بوش مدل BOSCH HBG636ES1 ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  ۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • مشکی
  فر برقی توکار بوش مدل BOSCH HBG636LB1 ۱۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان
  ۹۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • استیل
  فر برقی توکار بوش مدل BOSCH HBG655BS1 ۱۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • مشکی
  فر برقی توکار بوش مدل BOSCH HBG655NB1 ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
  ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • استیل
  فر برقی توکار بوش مدل BOSCH HBG656RS1I ۱۷,۳۵۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۶۸۰,۰۰۰ تومان %۹.۶
  ۳۸۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • استیل
  فر برقی توکار بوش مدل BOSCH HBG6725S1I ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  -۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • استیل
  فر برقی توکار بوش مدل BOSCH HBG675BS1 ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  -۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • سفید
  فر برقی توکار بوش مدل BOSCH HBG675BW1 ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • مشکی
  فر برقی توکار بوش مدل BOSCH HBG6764B1I ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۱۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان %۲.۲
  ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • استیل
  فر برقی توکار بوش مدل BOSCH HBG6764S1I ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان ۱۸,۱۵۰,۰۰۰ تومان %۲.۹
  ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • مشکی
  فر برقی توکار بوش مدل BOSCH HBJ538EB0M ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای