براساس قیمت (تومان)
بر اساس برند
بر اساس رنگ
نوع فر
عرض دستگاه
ظرفیت فر
برچسب مصرف انرژی
توان مصرفی
مایکروویو
گریل
کانوکشن
بخارپز
جوجه گردان

نمایش ۱ - ۴۸ کالا از ۱۱۴

 • فر برقی و گازی توکار آلتون مدل ALTON V202
  مشکی
  حراج!

  %7

  فر برقی و گازی توکار آلتون مدل ALTON V202 ۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان %۷.۱
  ۷۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • فر برقی و گازی توکار آلتون مدل ALTON V203
  مشکی
  فر برقی و گازی توکار آلتون مدل ALTON V203 ۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • فر برقی و گازی توکار آلتون مدل ALTON V203S
  استیل مشکی
  فر برقی و گازی توکار آلتون مدل ALTON V203S ۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • فر برقی و گازی توکار آلتون مدل ALTON V202 S
  استیل
  حراج!

  %7

  فر برقی و گازی توکار آلتون مدل ALTON V202 S ۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان %۶.۸
  ۷۶۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • فر برقی و گازی توکار آلتون مدل ALTON V202 W
  سفید
  حراج!

  %7

  فر برقی و گازی توکار آلتون مدل ALTON V202 W ۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان %۶.۸
  ۷۶۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • فر برقی توکار آلتون مدل ALTON V303
  مشکی
  حراج!

  %5

  فر برقی توکار آلتون مدل ALTON V303 ۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • فر برقی توکار آلتون مدل ALTON V304N
  مشکی
  فر برقی توکار آلتون مدل ALTON V304N ۹,۹۴۰,۰۰۰ تومان
  ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • فر برقی توکار آلتون مدل ALTON V901
  مشکی
  حراج!

  %4

  فر برقی توکار آلتون مدل ALTON V901 ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان %۴.۱
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • فر برقی توکار آلتون مدل ALTON V901S
  استیل
  حراج!

  %6

  فر برقی توکار آلتون مدل ALTON V901S ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان %۶.۴
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • فر برقی توکار آلتون مدل ALTON V901W
  سفید
  حراج!

  %8

  فر برقی توکار آلتون مدل ALTON V901W ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • فر برقی توکار اکسپریال مدل XPERIAL XPO 6 KT BX
  استیل
  حراج!

  %5

  فر برقی توکار اکسپریال مدل XPERIAL XPO 6 KT BX ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان %۵.۱
  -۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • فر برقی توکار اکسپریال مدل XPERIAL XPO 6 T BX
  استیل
  حراج!

  %5

  فر برقی توکار اکسپریال مدل XPERIAL XPO 6 T BX ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان %۴.۹
  -۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • فر برقی توکار اخوان مدل AKHAVAN F19
  مشکی
  حراج!

  %10

  فر برقی توکار اخوان مدل AKHAVAN F19 ۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان %۱۰
  ۷۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • فر برقی توکار اخوان مدل AKHAVAN F20
  مشکی
  فر برقی توکار اخوان مدل AKHAVAN F20 ۹۰,۴۸۶,۰۰۰ تومان
  ۸۲,۸۸۶,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • فر برقی توکار اخوان مدل AKHAVAN F25
  مشکی
  فر برقی توکار اخوان مدل AKHAVAN F25 ۸,۸۲۵,۰۰۰ تومان
  ۱,۲۶۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • فر برقی توکار اخوان مدل AKHAVAN F26
  استیل
  فر برقی توکار اخوان مدل AKHAVAN F26 ۹,۰۷۵,۰۰۰ تومان
  ۱,۱۲۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • فر برقی توکار اخوان مدل AKHAVAN F27
  مشکی
  فر برقی توکار اخوان مدل AKHAVAN F27 ۹,۰۲۰,۰۰۰ تومان
  ۱,۲۷۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • فر برقی توکار اخوان مدل AKHAVAN F29
  مشکی
  فر برقی توکار اخوان مدل AKHAVAN F29 ۸,۹۹۸,۰۰۰ تومان
  ۱,۰۹۸,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • فر برقی توکار اخوان مدل AKHAVAN F30
  مشکی
  فر برقی توکار اخوان مدل AKHAVAN F30 ۸,۴۲۸,۰۰۰ تومان
  ۹۲۸,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • فر برقی توکار اخوان مدل AKHAVAN F32
  سفید
  فر برقی توکار اخوان مدل AKHAVAN F32 ۹,۱۶۲,۰۰۰ تومان
  ۱,۳۶۲,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • فر برقی توکار اخوان مدل AKHAVAN F35
  استیل مشکی
  فر برقی توکار اخوان مدل AKHAVAN F35 ۹,۹۰۲,۰۰۰ تومان
  ۱,۳۰۲,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • فر برقی توکار اخوان مدل AKHAVAN F36
  مشکی
  فر برقی توکار اخوان مدل AKHAVAN F36 ۹,۷۳۴,۰۰۰ تومان
  ۱,۲۳۴,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • فر برقی توکار اخوان مدل AKHAVAN F38
  استیل مشکی
  فر برقی توکار اخوان مدل AKHAVAN F38 ۹,۰۴۴,۰۰۰ تومان
  ۱,۲۴۴,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • فر برقی توکار اخوان مدل AKHAVAN F39
  سیلور مشکی
  فر برقی توکار اخوان مدل AKHAVAN F39 ۸,۹۳۰,۰۰۰ تومان
  ۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • فر برقی توکار اخوان مدل AKHAVAN F42
  استیل مشکی
  فر برقی توکار اخوان مدل AKHAVAN F42 ۸,۶۹۳,۰۰۰ تومان
  ۱,۰۹۳,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • فر برقی و گازی توکار اخوان مدل AKHAVAN F21
  مشکی
  فر برقی و گازی توکار اخوان مدل AKHAVAN F21 ۷,۸۶۰,۰۰۰ تومان
  ۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • فر برقی و گازی توکار اخوان مدل AKHAVAN F22
  استیل مشکی
  فر برقی و گازی توکار اخوان مدل AKHAVAN F22 ۸,۰۴۴,۰۰۰ تومان
  ۵۴۴,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • فر برقی و گازی توکار اخوان مدل AKHAVAN F23
  مشکی
  فر برقی و گازی توکار اخوان مدل AKHAVAN F23 ۷,۳۷۸,۰۰۰ تومان
  ۵۷۸,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • فر برقی و گازی توکار اخوان مدل AKHAVAN F24
  استیل مشکی
  فر برقی و گازی توکار اخوان مدل AKHAVAN F24 ۷,۰۸۵,۰۰۰ تومان
  ۱,۰۸۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • فر برقی و گازی توکار اخوان مدل AKHAVAN F33
  سفید
  فر برقی و گازی توکار اخوان مدل AKHAVAN F33 ۸,۵۹۹,۰۰۰ تومان
  ۱,۰۹۹,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • فر برقی و گازی توکار اخوان مدل AKHAVAN F34
  مشکی
  فر برقی و گازی توکار اخوان مدل AKHAVAN F34 ۸,۴۸۵,۰۰۰ تومان
  ۹۸۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • فر گازی توکار اخوان مدل AKHAVAN F28
  مشکی
  فر گازی توکار اخوان مدل AKHAVAN F28 ۶,۳۲۰,۰۰۰ تومان
  ۷۲۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • فر برقی توکار تکا مدل TEKA HBB 510
  مشکی
  فر برقی توکار تکا مدل TEKA HBB 510 ۱۵,۸۲۰,۰۰۰ تومان
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • فر برقی توکار تکا مدل TEKA HLB 840
  مشکی
  فر برقی توکار تکا مدل TEKA HLB 840 ۲۲,۰۴۰,۰۰۰ تومان
  ۸,۵۴۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • فر برقی توکار تکا مدل TEKA HLB 840
  سفید
  فر برقی توکار تکا مدل TEKA HLB 840 ۲۲,۰۴۰,۰۰۰ تومان
  -۵,۹۶۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • فر برقی توکار تکا مدل TEKA HLB 840 P
  سفید
  فر برقی توکار تکا مدل TEKA HLB 840 P ۲۶,۲۸۰,۰۰۰ تومان
  ۱۰,۴۸۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • فر برقی توکار تکا مدل TEKA HLB 860
  مشکی
  فر برقی توکار تکا مدل TEKA HLB 860 ۲۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان
  ۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • فر برقی توکار تکا مدل TEKA HLB 860 P
  مشکی
  فر برقی توکار تکا مدل TEKA HLB 860 P ۳۰,۵۱۰,۰۰۰ تومان
  ۱۴,۷۱۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • فر برقی توکار تکا مدل TEKA HSB 615
  استیل
  فر برقی توکار تکا مدل TEKA HSB 615 ۱۶,۸۱۰,۰۰۰ تومان
  ۱,۱۱۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • فر برقی توکار تکا مدل TEKA HSB 630 BLACK
  مشکی
  فر برقی توکار تکا مدل TEKA HSB 630 BLACK ۱۹,۲۱۰,۰۰۰ تومان
  ۳,۴۱۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • فر برقی توکار تکا مدل TEKA HSB 630 WHITE
  سفید
  فر برقی توکار تکا مدل TEKA HSB 630 WHITE ۱۹,۲۱۰,۰۰۰ تومان
  ۳,۴۱۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • فر برقی توکار تکا مدل TEKA HSB 635 P
  استیل
  فر برقی توکار تکا مدل TEKA HSB 635 P ۲۳,۹۴۰,۰۰۰ تومان
  -۲,۵۶۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • فر برقی توکار تکا مدل TEKA iOVEN
  استیل مشکی
  فر برقی توکار تکا مدل TEKA iOVEN ۳۶,۵۲۰,۰۰۰ تومان
  -۹۸۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • فر برقی توکار شولتز مدل SCHOLTES FL 836 G MT
  مشکی
  حراج!

  %5

  فر برقی توکار شولتز مدل SCHOLTES FL 836 G MT ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان %۴.۸
  ۷,۶۸۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • فر برقی توکار شولتز مدل SCHOLTES FL 836 G XA
  استیل
  حراج!

  %6

  فر برقی توکار شولتز مدل SCHOLTES FL 836 G XA ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان %۶.۴
  ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • فر برقی توکار شولتز مدل SCHOLTES FLR 934 G XA
  استیل
  حراج!

  %4

  فر برقی توکار شولتز مدل SCHOLTES FLR 934 G XA ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان %۳.۷
  ۸,۳۸۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • فر برقی توکار شولتز مدل SCHOLTES SPY 1 S
  استیل
  حراج!

  %5

  فر برقی توکار شولتز مدل SCHOLTES SPY 1 S ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان %۵.۱
  ۷,۵۴۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • فر برقی توکار هات پوینت آریستون مدل HOTPOINT ARISTON FA3 841 H IX HA
  استیل
  حراج!

  %6

  فر برقی توکار هات پوینت آریستون مدل HOTPOINT ARISTON FA3 841 H IX HA ۱۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان %۶.۲
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

فر و مایکروویو توکار

تکنولوژی یکپارچه برای بهترین نتیجه در آشپزی

فرهای جدید برای بیان شخصیت و زیبایی کاربران آن طراحی شده است. به همین دلیل طراحی منحصر به فرد در آنها نقش مهمی داشته است. این طراحی به شما امکان می دهد تا بتوانید آشپزخانه را مطابق با سلیقه خود سازماندهی کنید. تمام جزئیات دستگاه از کیفیت بالایی برخوردار می باشد. استفاده از شیشه و استیل، دستگیره های مربع یا دایره ای شکل با خطوط یک دست و وجود نمایشگرهای مختلف نمونه ای از این جزئیات می باشند. بنابراین ترکیب خوبی از طراحی و عملکرد به وجود آمده است که باعث ایجاد هماهنگی ظاهری فر و مایکروویو شده است.

نمایشگر دستگاه شما را در همه موارد منو راهنمایی می کند و به شما این امکان را می دهد که در هر زمان کنترل کامل بر غذاهایتان داشته باشید و در پایان همه چیز به آسانی و با موفقیت انجام می شود.

فرهای توکار با قابلیت های منحصر به فرد، به شما کمک می کند تا هر نوع غذایی را به آسانی آماده کرده و خلاقیت خود را در آشپزخانه منزلتان نشان دهید. این محصولات پخت انواع غذاها با بهترین نتیجه را برای شما، ممکن و آسان می سازد. با استفاده از این فرها، غذای شما کاملا پخته شده و عطر و طعم واقعی خود را حفظ خواهد کرد.

استفاده از دستور پخت های خودکار با تجربه آشپزهای بزرگ برنامه ریزی شده است، روشی مناسب برای آشپزی عالی می باشد. با توجه به تنظیم دقیق الکترونیکی، فر به طور خودکار پارامترهای پخت و پز را انتخاب می کند. این ویژگی به شما اجازه می دهد هر زمان که بخواهید نتیجه به دست آمده را تکرار کنید.

طراحی فرها به گونه ای می باشد تا از تمام اجزای داخلی فر استفاده شده و به آسانی و ایمن تمیز گردند. موارد استفاده شده در سری محصولات توکار با برخورداری از ماهیتی گویا و اثرگذار، با آشپزخانه های مدرن منطبق گشته اند.

مایکروویو توکار

دستورهای پخت خودکار و عملکردهای ویژه

با توجه به زندگی های امروزه گاهی زمانی برای آشپزی باقی نمی ماند. با مایکروویوهای جدید پخت غذاهای لذیذ را کنار نخواهید گذاشت.

مایکروویوهای توکار بهترین انتخاب برای آشپزی سریع، بدون روغن با حفظ تمام مواد غذایی می باشد. پخت سریع در این دستگاه باعث کاهش مصرف انرژی شده و انواع غذاها، از پیش غذا تا دسر به صورت یگنواخت پخته خواهند شد. از غذاهایی ترد، برشته و خوش طعم لذت ببرید. پخت منحصر به فرد مایکروویو نتیجه ترکیب فناوری های به کار رفته در آن می باشد.

سمت باز شدن درب های الکترونیکی براساس خواسته شما برای چپ یا راست طراحی شده است. مدل های L دارای لولای چپ بوده تا درب به سمت چپ باز شود، در حالی که مدل های R به راست باز خواهند شد.

بخارپز توکار

آیا می خواهید مثل یک آشپز حرفه ای آشپزی کنید؟

استفاده از بخار رمز موفقیت شماست. ترکیب همزمان بخار و هوای گرم با یک دستور پخت کامل، آب و تازگی طبیعی غذا را درون خود حفظ کرده و سطحی برشته و ترد به آن می دهد.

با فرهای بخار، ویتامین ها، مواد معدنی و مواد غذایی طبیعی که هنگام پخت از بین می روند، حفظ خواهند شد.

بخارپزها مناسب افرادی است که طرفدار آشپزی سالم و غذاهای کم کالری هستند. غذا را به سادگی در ظرف بخار قرار داده و زمان پخت را انتخاب کنید. با جوشیدن آب و با وجود دیگ بخار، غذا استحکام و سفتی غذا را از دست نداده و به طور کامل پخته خواهد شد.

فر + مایکروویو، یک فر ترکیبی

فرهای چند منظوره که با لمس یک دکمه غذای شما را آماده می کنند.

فرهای چند منظوره با ظرفیت بالا یا یک مایکروویو؟ وقتی می توانید هر دو را همزمان داشته باشید نیازی به انتخاب یکی از آنها نیست. این محصولات تمام خصوصیات فر چند منظوره معمولی را همراه با توان مایکروویو در یک دستگاه ارائه می دهد.

فرهای چند منظوره ترکیبی دارای دستور پخت و عملکردهای متفاوت می باشند. نوع غذا را انتخاب کنید: مرغ، بره، ماهی، کیک، پیتزا و ..، وزن آن را مشخص کنید، غذا آماده است.

مقایسه ( 0 مورد )