ارسال کالاهای بزرگ به شهر تهران و شهرستان با پرداخت پس کرایه

براساس قیمت (تومان)
بر اساس رنگ
بر اساس برند
نوع دستگاه
ظرفیت لباسشویی
حداکثر سرعت چرخش موتور
خشک کن 100% (کیلوگرم)
تعداد برنامه های شستشو
برچسب مصرف انرژی
شستشو با بخار

نمایش ۱ - ۴۸ کالا از ۲۲۸

 • ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFB-85401ST
  سیلور
  حراج!

  %13

  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFB-85401ST ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان %۱۲.۵
  -۳۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFB-85401WT
  سفید
  حراج!

  %12

  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFB-85401WT ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان %۱۱.۷
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFB-94401ST
  سیلور
  حراج!

  %13

  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFB-94401ST ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان %۱۲.۹
  -۴۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFB-94401WT
  سفید
  حراج!

  %12

  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFB-94401WT ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان %۱۲.۴
  -۴۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFB-95402ST
  سیلور
  حراج!

  %13

  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFB-95402ST ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان %۱۲.۸
  -۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFB-95402WT
  سفید
  حراج!

  %14

  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFB-95402WT ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان %۱۳.۵
  -۳۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFI-83403ST
  سیلور
  حراج!

  %13

  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFI-83403ST ۱۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان %۱۲.۸
  -۵۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFI-83403WT
  سفید
  حراج!

  %13

  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFI-83403WT ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان %۱۲.۶
  -۵۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFU-63100SS
  سیلور
  حراج!

  %16

  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFU-63100SS ۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان %۱۵.۷
  -۵۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFU-63100W
  سفید
  حراج!

  %16

  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFU-63100W ۷,۶۵۰,۰۰۰ تومان %۱۶.۲
  -۷۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFU-63100WS
  سفید
  حراج!

  %15

  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFU-63100WS ۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان %۱۵.۲
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFU-73200SS
  سیلور
  حراج!

  %17

  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFU-73200SS ۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان %۱۶.۸
  -۵۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFU-74401ST
  سیلور
  حراج!

  %10

  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFU-74401ST ۱۲,۲۲۰,۰۰۰ تومان %۱۰.۱
  ۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFU-74401WT
  سفید
  حراج!

  %8

  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFU-74401WT ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان %۷.۸
  ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFU-74406ST
  سیلور
  حراج!

  %12

  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFU-74406ST ۱۰,۷۵۰,۰۰۰ تومان %۱۱.۹
  -۸۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFU-74406WT
  سفید
  حراج!

  %12

  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFU-74406WT ۱۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان %۱۱.۷
  -۷۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFU-75401ST
  سیلور
  حراج!

  %12

  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFU-75401ST ۱۰,۸۷۰,۰۰۰ تومان %۱۲.۳
  ۱۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFU-75401WT
  سفید
  حراج!

  %12

  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFU-75401WT ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان %۱۲.۳
  -۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFU-84401ST
  سیلور
  حراج!

  %13

  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFU-84401ST ۱۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان %۱۳
  -۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFU-84401WT
  سفید
  حراج!

  %13

  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFU-84401WT ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان %۱۲.۸
  -۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFU-84406ST
  سیلور
  حراج!

  %12

  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFU-84406ST ۱۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان %۱۱.۶
  -۲۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFU-84406WT
  سفید
  حراج!

  %11

  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFU-84406WT ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان %۱۱.۴
  -۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFU-84407ST
  سیلور
  حراج!

  %11

  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFU-84407ST ۱۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان %۱۱.۲
  -۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFU-84407WT
  سفید
  حراج!

  %11

  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFU-84407WT ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان %۱۱.۴
  -۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFU-85402ST
  سیلور
  حراج!

  %11

  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFU-85402ST ۱۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان %۱۱.۲
  -۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFU-85402WT
  سفید
  حراج!

  %12

  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFU-85402WT ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان %۱۲
  -۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFU-94407ST
  سیلور
  حراج!

  %5

  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFU-94407ST ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان %۵.۴
  -۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFU-94407WT
  سفید
  حراج!

  %6

  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFU-94407WT ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان %۵.۵
  -۳۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFU-94408ST
  سیلور
  حراج!

  %5

  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFU-94408ST ۱۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان %۴.۹
  -۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFU-94408WT
  سفید
  حراج!

  %6

  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFU-94408WT ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان %۵.۵
  -۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GPLUS GWM-K1058T
  تیتانیوم
  حراج!

  %7

  ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GPLUS GWM-K1058T ۱۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان %۶.۹
  -۱۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GPLUS GWM-K1058W
  سفید
  حراج!

  %6

  ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GPLUS GWM-K1058W ۱۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان %۶.۴
  -۹۴۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GPLUS GWM-K824S
  سیلور
  حراج!

  %5

  ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GPLUS GWM-K824S ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان %۴.۶
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GPLUS GWM-K824W
  سفید
  حراج!

  %4

  ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GPLUS GWM-K824W ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان %۳.۷
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GPLUS GWM-K844S
  سیلور
  حراج!

  %5

  ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GPLUS GWM-K844S ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان %۵.۲
  -۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GPLUS GWM-K844W
  سفید
  حراج!

  %5

  ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GPLUS GWM-K844W ۱۰,۸۲۰,۰۰۰ تومان %۵.۱
  ۲۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GPLUS GWM-K846S
  سیلور
  حراج!

  %5

  ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GPLUS GWM-K846S ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان %۴.۸
  -۳۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GPLUS GWM-K846W
  سفید
  حراج!

  %5

  ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GPLUS GWM-K846W ۱۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان %۵.۳
  -۳۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GPLUS GWM-K946S
  سیلور
  حراج!

  %5

  ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GPLUS GWM-K946S ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان %۴.۶
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GPLUS GWM-K946W
  سفید
  حراج!

  %5

  ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GPLUS GWM-K946W ۱۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
  ۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GPLUS GWM-K947S
  سیلور
  حراج!

  %5

  ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GPLUS GWM-K947S ۱۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان %۵.۳
  -۱۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GPLUS GWM-K947T
  تیتانیوم
  حراج!

  %4

  ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GPLUS GWM-K947T ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان %۴.۳
  -۳۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GPLUS GWM-K947W
  سفید
  حراج!

  %5

  ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GPLUS GWM-K947W ۱۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان %۵.۱
  -۱۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GPLUS GWM-KD1059T
  تیتانیوم
  حراج!

  %6

  ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GPLUS GWM-KD1059T ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان %۵.۵
  -۹۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GPLUS GWM-KD1059W
  سفید
  حراج!

  %5

  ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GPLUS GWM-KD1059W ۱۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GPLUS GWM-KD1069T
  تیتانیوم
  حراج!

  %6

  ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GPLUS GWM-KD1069T ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان %۵.۶
  -۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GPLUS GWM-KD1069W
  سفید
  حراج!

  %6

  ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GPLUS GWM-KD1069W ۱۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان %۵.۸
  -۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GPLUS GWM-K945S
  سیلور
  حراج!

  %4

  ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GPLUS GWM-K945S ۱۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان %۴.۵
  ۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

لباسشویی ها
بهترین را هر روز داشته باشید.
برای شستن لباس ها در هنگام عصر خیلی خسته هستید؟ مهمانی در پیش دارید و لباسی برای پوشیدن ندارید؟
شما چه خانواده کوچکی باشید چه در حال رشد، می توانید از ظرفیت های مختلف ماشین های لباسشویی براساس میزان سبد لباس هایتان انتخاب نمایید.
شستشوی مقدار زیاد لباس یا البسه ای بزرگ مانند قالیچه، پرده و .. با ماشین های لباسشویی 7 تا 13 کیلویی ممکن شده است. تنوع در مدل ها با استیل ضد زنگ یا رویه سفید توسط آخرین نسل نمایشگرهای دیجیتال بزرگ LCD یا LED، بخش های درخشان کرومی در صفحه کنترل، دستگیره درب جدید با خاصیت ارگونومیک بیشتر و توکار در این دریچه ها مشخص شده اند.
ماشین های لباسشویی از لباس های شما مراقبت می نماید و دارای برنامه های مختلفی جهت شستشوی انواع منسوجات می باشد. شما می توانید زمان، دما، میزان شستشو و آبکشی را براساس نیازتان تنظیم نمایید. برنامه های شستشوی اتوماتیک و سنسورهای هوشمند به صورت اتوماتیک با توجه به نوع و مقدار لباس، برنامه مورد نظر را انتخاب و عملیات شستشو را انجام می دهند. بنابراین شستشوی لباس ها بسیار آسان خواهد بود.
اگر شما در یک خانه کوچک زندگی می کنید ممکن است زمان تماشای تلویزیون به ماشین لباسشویی خود بسیار نزدیک باشید و صدای ماشین مانع از شنیدن صدای تلویزیون شود. با تکنولوژی کم صدا موتور لباسشویی می توانید خانه کوچک بی صدا و آرامی داشته باشید.
در صورتی که دوستدار محیط زیست هستید باید بدانید که اکثر ماشین های لباسشویی دارای ویژگی های صرفه جویی در مصرف انرژی و آب می باشند. افرادی هستند که لیستی از انواع خواسته ها را داشته و همه چیز را با هم می خواهند. برای آنها در وهله اول بهره وری، در وهله دوم زمان و پول با ارزش است. آنها وسایل با دوام را دوست دارند که نیاز به تعمیر و خرید مجدد نداشته باشند.
حتی اگر در منزل نیستید هر زمان که بخواهید می توانید لباس هایتان را بشویید. چرخه شستشوی شما می تواند تا 24 ساعت تاخیر فعال شود که یکی از مزایای این ویژگی صرفه جویی اقتصادی با شستشو در شب می باشد.

لباسشویی 100% خشک کن
یک ترکیب عالی: 2 در 1، شستن + خشک کردن
وسیله ای ایده آل برای شستشو و خشک کردن با یک حرکت! این ویژگی تمام مزایای ماشین لباسشویی بسیار پیشرفته را ارائه داده و بهترین عملکرد خشک کن چرخشی را در محافظت از لباسشویی انجام می دهد.
تنها با فشار یک دکمه، دستگاه خشک کن البسه روزانه شما را شسته و کاملا خشک می نماید. طرز استفاده از این دستگاه به قدری ساده و راحت است که هر شخصی قادر به استفاده از آن خواهد بود.
شما می توانید برای کلیه معضلات روزمره خود از انواع مختلف ماشین های لباسشویی وب سایت آنتیک کالا بهره ببرید.

مقایسه ( 0 مورد )
Open chat
error: