ارسال رایگان کالاهای بزرگ به شهر تهران و ارسال توسط باربری و تیپاکس با پرداخت پس کرایه به شهرستان

براساس قیمت (تومان)
بر اساس رنگ
بر اساس برند
نوع دستگاه
ظرفیت لباسشویی
حداکثر سرعت چرخش موتور
خشک کن 100% (کیلوگرم)
تعداد برنامه های شستشو
برچسب مصرف انرژی
شستشو با بخار

نمایش ۱ - ۴۸ کالا از ۱۱۰

 • ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFB-94401ST
  سیلور
  حراج! ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFB-94401ST ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
  ۵۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFB-94401WT
  سفید
  حراج! ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFB-94401WT ۱۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان %۴.۴
  ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFB-94402ST
  سیلور
  حراج! ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFB-94402ST ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFB-94402WT
  سفید
  حراج! ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFB-94402WT ۱۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان %۴.۴
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFI-83403ST
  سیلور
  حراج! ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFI-83403ST ۱۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان %۴.۴
  ۳۸۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFI-83403WT
  سفید
  حراج! ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFI-83403WT ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان %۴.۴
  ۳۴۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFU-63100SS
  سیلور
  حراج! ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFU-63100SS ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان %۲.۷
  ۹۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFU-63100W
  سفید
  حراج! ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFU-63100W ۸,۸۵۰,۰۰۰ تومان %۳.۱
  ۸۳,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFU-63100WS
  سفید
  حراج! ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFU-63100WS ۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان %۳.۳
  ۱۴۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFU-73200SS
  سیلور
  حراج! ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFU-73200SS ۹,۵۵۰,۰۰۰ تومان %۳.۵
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFU-73200W
  سفید
  حراج! ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFU-73200W ۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان %۴.۱
  -۴۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFU-73200WS
  سفید
  حراج! ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFU-73200WS ۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان %۳.۶
  ۵۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFU-74401ST
  سیلور
  حراج! ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFU-74401ST ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان %۳.۳
  ۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFU-74401WT
  سفید
  حراج! ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFU-74401WT ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان %۳.۳
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFU-74406ST
  سیلور
  حراج! ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFU-74406ST ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان %۳.۳
  ۴۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFU-74406WT
  سفید
  حراج! ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFU-74406WT ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان %۳.۳
  ۴۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFU-84401ST
  سیلور
  حراج! ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFU-84401ST ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان %۳.۲
  ۵۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFU-84401WT
  سفید
  حراج! ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFU-84401WT ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان %۴.۱
  ۵۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFU-84406ST
  سیلور
  حراج! ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFU-84406ST ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان %۳.۲
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFU-84406WT
  سفید
  حراج! ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFU-84406WT ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان %۴.۱
  -۱۱,۲۹۹,۹۸۸ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFU-84407ST
  سیلور
  حراج! ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFU-84407ST ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان %۳.۲
  ۶۲۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFU-84407WT
  سفید
  حراج! ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFU-84407WT ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان %۴.۱
  ۵۸۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFU-94407ST
  سیلور
  حراج! ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFU-94407ST ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان %۳.۹
  ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFU-94407WT
  سفید
  حراج! ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PAKSHOMA TFU-94407WT ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان %۳.۹
  ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GPLUS GWM-K1058W
  سفید
  ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GPLUS GWM-K1058W ۱۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان
  -۴۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GPLUS GWM-K824S
  سیلور
  حراج!
  جشنواره تابستانی جی پلاس
  ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GPLUS GWM-K824S ۱۰,۳۵۰,۰۰۰ تومان
  -۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GPLUS GWM-K824W
  سفید
  حراج!
  جشنواره تابستانی جی پلاس
  ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GPLUS GWM-K824W ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان %۴.۷
  -۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GPLUS GWM-K844S
  سیلور
  حراج!
  جشنواره تابستانی جی پلاس
  ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GPLUS GWM-K844S ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان %۵.۲
  -۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GPLUS GWM-K844W
  سفید
  حراج!
  جشنواره تابستانی جی پلاس
  ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GPLUS GWM-K844W ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان %۵.۳
  -۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GPLUS GWM-K846S
  سیلور
  حراج!
  جشنواره تابستانی جی پلاس
  ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GPLUS GWM-K846S ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان %۴.۸
  -۳۲۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GPLUS GWM-K846W
  سفید
  حراج!
  جشنواره تابستانی جی پلاس
  ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GPLUS GWM-K846W ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان %۵.۷
  -۳۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GPLUS GWM-K946S
  سیلور
  حراج!
  جشنواره تابستانی جی پلاس
  ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GPLUS GWM-K946S ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان %۵.۳
  -۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GPLUS GWM-K946W
  سفید
  حراج!
  جشنواره تابستانی جی پلاس
  ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GPLUS GWM-K946W ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان %۵.۴
  -۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GPLUS GWM-K947S
  سیلور
  حراج!
  جشنواره تابستانی جی پلاس
  ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GPLUS GWM-K947S ۱۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان %۵.۶
  -۵۸۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GPLUS GWM-K947T
  تیتانیوم
  حراج!
  جشنواره تابستانی جی پلاس
  ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GPLUS GWM-K947T ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان %۵.۷
  -۲۳۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GPLUS GWM-K947W
  سفید
  حراج!
  جشنواره تابستانی جی پلاس
  ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GPLUS GWM-K947W ۱۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
  -۵۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GPLUS GWM-KD1069T
  تیتانیوم
  ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GPLUS GWM-KD1069T ۱۷,۷۵۰,۰۰۰ تومان
  ۴۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GPLUS GWM-KD1069W
  سفید
  ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GPLUS GWM-KD1069W ۱۷,۳۵۰,۰۰۰ تومان
  ۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GPLUS GWM-K945S
  سیلور
  حراج!
  جشنواره تابستانی جی پلاس
  ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GPLUS GWM-K945S ۱۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان %۵.۳
  -۵۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GPLUS GWM-K945W
  سفید
  حراج!
  جشنواره تابستانی جی پلاس
  ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GPLUS GWM-K945W ۱۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان %۶.۶
  -۹۳۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی اسنوا مدل SNOWA SWM-71200
  سفید
  حراج! ماشین لباسشویی اسنوا مدل SNOWA SWM-71200 ۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی اسنوا مدل SNOWA SWM-71201
  سفید
  حراج! ماشین لباسشویی اسنوا مدل SNOWA SWM-71201 ۹,۹۵۰,۰۰۰ تومان %۲.۵
  ۵۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی اسنوا مدل SNOWA SWM-71204
  سیلور
  حراج! ماشین لباسشویی اسنوا مدل SNOWA SWM-71204 ۱۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان %۲.۴
  ۶۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی اسنوا مدل SNOWA SWM-72300
  سفید
  حراج! ماشین لباسشویی اسنوا مدل SNOWA SWM-72300 ۱۰,۹۵۰,۰۰۰ تومان %۲.۲
  ۶۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی اسنوا مدل SNOWA SWM-72301
  سفید
  حراج! ماشین لباسشویی اسنوا مدل SNOWA SWM-72301 ۱۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان %۱.۷
  ۱۶۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی اسنوا مدل SNOWA SWM-72304
  سیلور
  حراج! ماشین لباسشویی اسنوا مدل SNOWA SWM-72304 ۱۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان %۱.۷
  ۳۹۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی اسنوا مدل SNOWA SWM-84506
  سفید
  حراج! ماشین لباسشویی اسنوا مدل SNOWA SWM-84506 ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان %۱.۶
  ۴۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین لباسشویی اسنوا مدل SNOWA SWM-84508
  سیلور
  حراج! ماشین لباسشویی اسنوا مدل SNOWA SWM-84508 ۱۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان %۵.۵
  -۳۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

لباسشویی ها
بهترین را هر روز داشته باشید.
برای شستن لباس ها در هنگام عصر خیلی خسته هستید؟ مهمانی در پیش دارید و لباسی برای پوشیدن ندارید؟
شما چه خانواده کوچکی باشید چه در حال رشد، می توانید از ظرفیت های مختلف ماشین های لباسشویی براساس میزان سبد لباس هایتان انتخاب نمایید.
شستشوی مقدار زیاد لباس یا البسه ای بزرگ مانند قالیچه، پرده و .. با ماشین های لباسشویی 7 تا 13 کیلویی ممکن شده است. تنوع در مدل ها با استیل ضد زنگ یا رویه سفید توسط آخرین نسل نمایشگرهای دیجیتال بزرگ LCD یا LED، بخش های درخشان کرومی در صفحه کنترل، دستگیره درب جدید با خاصیت ارگونومیک بیشتر و توکار در این دریچه ها مشخص شده اند.
ماشین های لباسشویی از لباس های شما مراقبت می نماید و دارای برنامه های مختلفی جهت شستشوی انواع منسوجات می باشد. شما می توانید زمان، دما، میزان شستشو و آبکشی را براساس نیازتان تنظیم نمایید. برنامه های شستشوی اتوماتیک و سنسورهای هوشمند به صورت اتوماتیک با توجه به نوع و مقدار لباس، برنامه مورد نظر را انتخاب و عملیات شستشو را انجام می دهند. بنابراین شستشوی لباس ها بسیار آسان خواهد بود.
اگر شما در یک خانه کوچک زندگی می کنید ممکن است زمان تماشای تلویزیون به ماشین لباسشویی خود بسیار نزدیک باشید و صدای ماشین مانع از شنیدن صدای تلویزیون شود. با تکنولوژی کم صدا موتور لباسشویی می توانید خانه کوچک بی صدا و آرامی داشته باشید.
در صورتی که دوستدار محیط زیست هستید باید بدانید که اکثر ماشین های لباسشویی دارای ویژگی های صرفه جویی در مصرف انرژی و آب می باشند. افرادی هستند که لیستی از انواع خواسته ها را داشته و همه چیز را با هم می خواهند. برای آنها در وهله اول بهره وری، در وهله دوم زمان و پول با ارزش است. آنها وسایل با دوام را دوست دارند که نیاز به تعمیر و خرید مجدد نداشته باشند.
حتی اگر در منزل نیستید هر زمان که بخواهید می توانید لباس هایتان را بشویید. چرخه شستشوی شما می تواند تا 24 ساعت تاخیر فعال شود که یکی از مزایای این ویژگی صرفه جویی اقتصادی با شستشو در شب می باشد.

لباسشویی 100% خشک کن
یک ترکیب عالی: 2 در 1، شستن + خشک کردن
وسیله ای ایده آل برای شستشو و خشک کردن با یک حرکت! این ویژگی تمام مزایای ماشین لباسشویی بسیار پیشرفته را ارائه داده و بهترین عملکرد خشک کن چرخشی را در محافظت از لباسشویی انجام می دهد.
تنها با فشار یک دکمه، دستگاه خشک کن البسه روزانه شما را شسته و کاملا خشک می نماید. طرز استفاده از این دستگاه به قدری ساده و راحت است که هر شخصی قادر به استفاده از آن خواهد بود.
شما می توانید برای کلیه معضلات روزمره خود از انواع مختلف ماشین های لباسشویی وب سایت آنتیک کالا بهره ببرید.

مقایسه ( 0 مورد )
error:
×

مشاوره رایگان در واتساپ

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟