ارسال رایگان کالاهای کوچک تا وزن 7 کیلوگرم به سراسر ایران

نمایش ۱ - ۴۸ کالا از ۱۳۰

 • غذاساز فیلیپس مدل PHILIPS HR7778
  استیل
  🏅 14
  غذاساز فیلیپس مدل PHILIPS HR7778 ۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  -۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  3.3

  از 10 رای

 • غذاساز فیلیپس مدل PHILIPS HR7776
  مشکی
  🏅 33
  غذاساز فیلیپس مدل PHILIPS HR7776 ۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  3.3

  از 7 رای

 • همزن برقی کنوود مدل KENWOOD KM240
  سیلور
  حراج! همزن برقی کنوود مدل KENWOOD KM240 ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان
  -۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • همزن برقی کنوود مدل KENWOOD KMX750BK
  مشکی
  همزن برقی کنوود مدل KENWOOD KMX750BK ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ۴,۵۳۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • همزن برقی کنوود مدل KENWOOD KMX750CR
  کرم
  همزن برقی کنوود مدل KENWOOD KMX750CR ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ۴,۵۳۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • همزن برقی کنوود مدل KENWOOD KMX750RD
  قرمز
  همزن برقی کنوود مدل KENWOOD KMX750RD ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ۴,۵۳۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • همزن برقی کنوود مدل KENWOOD KMX750WH
  سفید
  همزن برقی کنوود مدل KENWOOD KMX750WH ۱۳,۹۷۰,۰۰۰ تومان
  ۵,۹۷۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • غذاساز بوش مدل BOSCH MC812M844
  استیل خاکستری
  غذاساز بوش مدل BOSCH MC812M844 ۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  -۴۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • غذاساز بوش مدل BOSCH MC812M853G
  استیل مشکی
  حراج! غذاساز بوش مدل BOSCH MC812M853G ۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان %۱۳.۲
  ۳۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • غذاساز بوش مدل BOSCH MC812M865
  استیل مشکی
  غذاساز بوش مدل BOSCH MC812M865 ۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان
  -۳۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • غذاساز بوش مدل BOSCH MC812S734G
  سفید استیل
  غذاساز بوش مدل BOSCH MC812S734G ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  -۵۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • غذاساز بوش مدل BOSCH MC812S820
  سفید استیل
  غذاساز بوش مدل BOSCH MC812S820 ۵,۹۸۰,۰۰۰ تومان
  -۱۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • غذاساز بوش مدل BOSCH MC812S844
  سفید استیل
  غذاساز بوش مدل BOSCH MC812S844 ۶,۴۵۰,۰۰۰ تومان
  ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • غذاساز بوش مدل BOSCH MC812W620
  سفید
  غذاساز بوش مدل BOSCH MC812W620 ۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
  -۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • غذاساز بوش مدل BOSCH MC812W872
  سفید
  غذاساز بوش مدل BOSCH MC812W872 ۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • غذاساز بوش مدل BOSCH MCM3100W
  سفید
  غذاساز بوش مدل BOSCH MCM3100W ۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
  -۱۶۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • غذاساز بوش مدل BOSCH MCM3200W
  سفید
  غذاساز بوش مدل BOSCH MCM3200W ۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان
  -۱۴۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • غذاساز بوش مدل BOSCH MCM3201B
  مشکی
  حراج! غذاساز بوش مدل BOSCH MCM3201B ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان %۸.۳
  -۲۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • غذاساز بوش مدل BOSCH MCM3501M
  استیل مشکی
  غذاساز بوش مدل BOSCH MCM3501M ۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان
  ۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • غذاساز بوش مدل BOSCH MCM4100
  سفید
  غذاساز بوش مدل BOSCH MCM4100 ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
  -۱۸۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • غذاساز بوش مدل BOSCH MCM4250
  سفید
  غذاساز بوش مدل BOSCH MCM4250 ۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
  -۴۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • غذاساز بوش مدل BOSCH MCM62020
  سفید خاکستری
  غذاساز بوش مدل BOSCH MCM62020 ۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
  -۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • غذاساز بوش مدل BOSCH MCM64060
  سفید خاکستری
  غذاساز بوش مدل BOSCH MCM64060 ۵,۹۵۰,۰۰۰ تومان
  -۱۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • غذاساز پاناسونیک مدل PANASONIC MK-F800
  مشکی
  حراج! غذاساز پاناسونیک مدل PANASONIC MK-F800 ۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان %۵.۸
  -۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین آشپزخانه بوش مدل BOSCH MUM4427
  سفید
  ماشین آشپزخانه بوش مدل BOSCH MUM4427 ۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان
  -۳۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین آشپزخانه بوش مدل BOSCH MUM46A1GB
  خاکستری
  ماشین آشپزخانه بوش مدل BOSCH MUM46A1GB ۴,۰۵۰,۰۰۰ تومان
  -۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین آشپزخانه بوش مدل BOSCH MUM4880
  سفید
  ماشین آشپزخانه بوش مدل BOSCH MUM4880 ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین آشپزخانه بوش مدل BOSCH MUM48A1
  خاکستری
  ماشین آشپزخانه بوش مدل BOSCH MUM48A1 ۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین آشپزخانه بوش مدل BOSCH MUM48R1
  قرمز
  حراج! ماشین آشپزخانه بوش مدل BOSCH MUM48R1 ۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان %۱۸.۵
  -۴۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین آشپزخانه بوش مدل BOSCH MUM48W1
  سفید
  ماشین آشپزخانه بوش مدل BOSCH MUM48W1 ۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان
  -۱۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین آشپزخانه بوش مدل BOSCH MUM54251
  سفید سیلور
  ماشین آشپزخانه بوش مدل BOSCH MUM54251 ۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
  -۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین آشپزخانه بوش مدل BOSCH MUM57830GB
  مشکی
  ماشین آشپزخانه بوش مدل BOSCH MUM57830GB ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  ۵۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین آشپزخانه بوش مدل BOSCH MUM57B224
  مشکی
  ماشین آشپزخانه بوش مدل BOSCH MUM57B224 ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین آشپزخانه بوش مدل BOSCH MUM58020
  فیروزه ای
  ماشین آشپزخانه بوش مدل BOSCH MUM58020 ۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  ۸۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین آشپزخانه بوش مدل BOSCH MUM58420
  قرمز
  ماشین آشپزخانه بوش مدل BOSCH MUM58420 ۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
  -۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین آشپزخانه بوش مدل BOSCH MUM58720
  قرمز
  ماشین آشپزخانه بوش مدل BOSCH MUM58720 ۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  -۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین آشپزخانه بوش مدل BOSCH MUM59N37DE
  مشکی
  ماشین آشپزخانه بوش مدل BOSCH MUM59N37DE ۱۱,۹۶۰,۰۰۰ تومان
  ۴۶۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین آشپزخانه بوش مدل BOSCH MUM9A32S00
  سیلور
  ماشین آشپزخانه بوش مدل BOSCH MUM9A32S00 ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  ۵۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین آشپزخانه بوش مدل BOSCH MUM9YX5S12
  سیلور
  ماشین آشپزخانه بوش مدل BOSCH MUM9YX5S12 ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین آشپزخانه بوش مدل BOSCH MUMXX40G
  خاکستری
  ماشین آشپزخانه بوش مدل BOSCH MUMXX40G ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  -۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین آشپزخانه پروفی کوک مدل PROFICOOK PC-KM 1151
  استیل
  ماشین آشپزخانه پروفی کوک مدل PROFICOOK PC-KM 1151 ۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین آشپزخانه سنکور مدل SENCOR STM 3620WH
  سفید
  ماشین آشپزخانه سنکور مدل SENCOR STM 3620WH ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین آشپزخانه سنکور مدل SENCOR STM 3624RD
  قرمز
  ماشین آشپزخانه سنکور مدل SENCOR STM 3624RD ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  ۴۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین آشپزخانه سنکور مدل SENCOR STM 3625VT
  بنفش
  ماشین آشپزخانه سنکور مدل SENCOR STM 3625VT ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  ۴۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین آشپزخانه سنکور مدل SENCOR STM 3700WH
  سفید
  ماشین آشپزخانه سنکور مدل SENCOR STM 3700WH ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  -۳۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین آشپزخانه سنکور مدل SENCOR STM 3730SL
  سفید
  ماشین آشپزخانه سنکور مدل SENCOR STM 3730SL ۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • ماشین آشپزخانه سنکور مدل SENCOR STM 3750WH
  سفید
  ماشین آشپزخانه سنکور مدل SENCOR STM 3750WH ۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان
  -۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

غذاسازها

خلاقیت در آشپزی با لوازم جانبی متعدد

غذاساز یکی از کارآمدترین لوازم در آشپزخانه می باشد. غذاسازها با توجه به قدرت بالا، پوشش ضدخش، صفحه اسلایس های متنوع، تیغه های کوچک و بزرگ و تیغه خمیرزن، برای درست کردن کیک و شیرینی های خانگی، تنوع را به شما هدیه می کند.

برای تهیه غذاهای سبک و سالم، می توانید از میوه ها و سبزیجات به روش های مختلف استفاده کنید. با کمک غذاسازها انواع خورشت سبزیجات، کوکوها، سالادها و غذاهای لذیذ ایرانی و فرنگی را به راحتی و به سرعت تهیه کنید.

خمیر و یا خامه کیک، ماکارونی خانگی، گوشت چرخ کرده و … شما فقط غذای دلخواه خود را انتخاب کنید. غذاساز تمام مراحل دیگر را به شکل ایده آل انجام می دهد. آماده کردن کیک های خوشمزه، آبمیوه های تازه، بستنی ها، سس ها و دسرهای خوشمزه، با لوازم جانبی غذاسازها به بهترین نحو ممکن است.

اکنون می توانید حتی پیچیده ترین شیرینی ها و نان ها را در هر مقداری به آسانی و همانند آشپزهای حرفه ای هم برای خانواده و هم برای میهمان های خود آماده کنید. خمیر ایده آل خود را آماده کنید. قالب بیسکوئیت و کوکی را به دستگاه وصل کرده و کوکی های خوشمزه تهیه کنید.

سیب زمینی های سرخ کرده معمولا سایز یکسان ندارند و این باعث می شود تا تکه های کوچکتر زودتر سرخ شده و نهایتا سوخته و سیاه شوند. اما با استفاده از صفحه خلال کن غذاسازها، تمام سیب زمینی ها به اندازه یکسان و به زیبایی برش می خورند. علاوه بر اینکه ظاهر غذای شما را زیبا می سازد، باعث می شود همه تکه ها به یک اندازه سرخ شوند.

برای بیشتر خانم های خانه دار، همواره این مشکل وجود دارد که متعلقات غذاسازشان مکان مشخصی ندارند. این مسئله موجب آسیب دیدن متعلقات، مانند کند شدن تیغه ها یا  گم شدن آن ها می شود. بعضی از غذاسازها این مشکل را با عرضه جعبه متلعقات جداگانه حل کرده اند.

مقایسه ( 0 مورد )
Open chat
error: