ارسال رایگان کالاهای کوچک تا وزن 7 کیلوگرم به سراسر ایران

نمایش ۱ - ۴۸ کالا از ۶۱

 • سرخ کن دلونگی مدل DELONGHI EXTRA CHEF PLUS FH1396
  سفید
  حراج! سرخ کن دلونگی مدل DELONGHI EXTRA CHEF PLUS FH1396 ۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۶,۴۵۰,۰۰۰ تومان %۱۰.۴
  -۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • سرخ کن دلونگی مدل DELONGHI EXTRA CHEF FH1394
  سفید
  حراج! سرخ کن دلونگی مدل DELONGHI EXTRA CHEF FH1394 ۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان %۵.۱
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  3.0

  از 11 رای

 • سرخ کن فیلیپس مدل PHILIPS HD9650
  مشکی
  حراج! سرخ کن فیلیپس مدل PHILIPS HD9650 ۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان %۹.۶
  -۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • سرخ کن تفال مدل Tefal AH9500
  سفید
  سرخ کن تفال مدل Tefal AH9500 ۶,۷۵۰,۰۰۰ تومان
  ۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • سرخ کن تفال مدل Tefal EY4018
  مشکی
  سرخ کن تفال مدل Tefal EY4018 ۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
  -۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • سرخ کن تفال مدل Tefal EY401D
  استیل
  حراج! سرخ کن تفال مدل Tefal EY401D ۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان %۶.۵
  -۴۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • سرخ کن تفال مدل TEFAL FZ7100
  سفید
  سرخ کن تفال مدل TEFAL FZ7100 ۴,۴۵۰,۰۰۰ تومان
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • سرخ کن سب مدل SEB FZ7118
  مشکی
  سرخ کن سب مدل SEB FZ7118 ۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان
  ۷۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • سرخ کن تفال مدل TEFAL FZ7600
  سفید
  سرخ کن تفال مدل TEFAL FZ7600 ۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  -۱۸۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • سرخ کن دلونگی مدل DELONGHI EXTRA CHEF PLUS FH1396
  مشکی
  سرخ کن دلونگی مدل DELONGHI EXTRA CHEF PLUS FH1396 ۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان
  -۵۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • سرخ کن فیلیپس مدل PHILIPS HD9218
  مشکی
  حراج! سرخ کن فیلیپس مدل PHILIPS HD9218 ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان %۱۵.۲
  -۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • سرخ کن فیلیپس مدل PHILIPS HD9220
  مشکی
  سرخ کن فیلیپس مدل PHILIPS HD9220 ۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان
  -۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • سرخ کن دلونگی مدل DELONGHI FH1173
  سفید
  سرخ کن دلونگی مدل DELONGHI FH1173 ۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
  ۷۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • سرخ کن پروفی کوک مدل PROFICOOK PC-FR 1177
  مشکی
  سرخ کن پروفی کوک مدل PROFICOOK PC-FR 1177 ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  ۵۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • سرخ کن تفال مدل Tefal AH9600
  سفید
  سرخ کن تفال مدل Tefal AH9600 ۶,۴۵۰,۰۰۰ تومان
  ۱۳۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • سرخ کن تفال مدل TEFAL EY201
  مشکی
  حراج! سرخ کن تفال مدل TEFAL EY201 ۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۰۸۰,۰۰۰ تومان %۹.۴
  ۱۳۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • سرخ کن تفال مدل Tefal FX1000
  سفید
  حراج! سرخ کن تفال مدل Tefal FX1000 ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان %۹.۷
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • سرخ کن تفال مدل Tefal FZ7062
  مشکی
  سرخ کن تفال مدل Tefal FZ7062 ۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان
  -۸۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • سرخ کن تفال مدل Tefal FZ7500
  سفید
  سرخ کن تفال مدل Tefal FZ7500 ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  -۵۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 1 رای

 • سرخ کن سنکور مدل SENCOR SFR 3220WH
  سفید
  سرخ کن سنکور مدل SENCOR SFR 3220WH ۱,۷۴۰,۰۰۰ تومان
  ۲۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • سرخ کن سنکور مدل SENCOR SFR 5320WH
  سفید
  سرخ کن سنکور مدل SENCOR SFR 5320WH ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  -۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • سرخ کن فیلیپس مدل PHILIPS HD9200
  مشکی
  حراج! سرخ کن فیلیپس مدل PHILIPS HD9200 ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان %۱۵.۵
  -۱۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • سرخ کن فیلیپس مدل PHILIPS HD9216
  سفید
  حراج! سرخ کن فیلیپس مدل PHILIPS HD9216 ۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان %۱۰.۸
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • سرخ کن فیلیپس مدل PHILIPS HD9252
  مشکی
  سرخ کن فیلیپس مدل PHILIPS HD9252 ۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان
  ۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • سرخ کن فیلیپس مدل PHILIPS HD9260
  مشکی
  حراج! سرخ کن فیلیپس مدل PHILIPS HD9260 ۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان %۶.۶
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • سرخ کن فیلیپس مدل PHILIPS HD9270
  مشکی
  سرخ کن فیلیپس مدل PHILIPS HD9270 ۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان
  -۱۱۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • سرخ کن فیلیپس مدل PHILIPS HD9621
  مشکی
  سرخ کن فیلیپس مدل PHILIPS HD9621 ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • سرخ کن فیلیپس مدل PHILIPS HD9721
  مشکی
  سرخ کن فیلیپس مدل PHILIPS HD9721 ۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • سرخ کن فیلیپس مدل PHILIPS HD9654
  مشکی
  حراج! سرخ کن فیلیپس مدل PHILIPS HD9654 ۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان %۱۶.۸
  -۲۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • سرخ کن بلک‌ اند‌ دکر مدل BLACK and DECKER AF600
  مشکی
  حراج! سرخ کن بلک‌ اند‌ دکر مدل BLACK and DECKER AF600 ۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان %۶.۶
  -۲۶۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • سرخ کن فیلیپس مدل PHILIPS HD9860
  مشکی
  حراج! سرخ کن فیلیپس مدل PHILIPS HD9860 ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان %۴.۱
  ۵۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • سرخ کن کلترونیک مدل CLATRONIC FR 3747 H
  مشکی
  سرخ کن کلترونیک مدل CLATRONIC FR 3747 H ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
  -۳۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • سرخ کن کنوود مدل KENWOOD HFP90
  مشکی
  سرخ کن کنوود مدل KENWOOD HFP90 ۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان
  -۱۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • سرخ کن مایدیا مدل MIDEA MF-CN20A
  مشکی
  سرخ کن مایدیا مدل MIDEA MF-CN20A ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  ۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • سرخ کن دلونگی مدل DELONGHI YOUNG FH1130
  سفید
  سرخ کن دلونگی مدل DELONGHI YOUNG FH1130 ۴,۰۵۰,۰۰۰ تومان
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • سرخ کن فیلیپس مدل PHILIPS HD9240
  مشکی
 • سرخ کن تفال مدل TEFAL FZ7108
  مشکی
 • سرخ کن تفال مدل TEFAL FZ7510
  سفید
 • سرخ کن تفال مدل TEFAL YV9600
  سفید
 • سرخ کن دلونگی مدل DELONGHI 28533
  سفید
 • سرخ کن دلونگی مدل DELONGHI F38233
  سفید
 • سرخ کن دلونگی مدل DELONGHI FH1100
  سفید
 • سرخ کن فیلیپس مدل PHILIPS HD9217
  سفید
 • سرخ کن دلونگی مدل DELONGHI FH1163
  سفید
 • سرخ کن فیلیپس مدل PHILIPS HD9240
  سفید
 • سرخ کن بایترون مدل BITRON BSK-2600WO
  استیل

سرخ کن ها
امکان پختن، سرخ کردن، کباب کردن، طبخ کردن و بریان کردن غذا
اکثر مردم تمایل به مصرف غذاهای سرخ شده دارند و با وجود اینکه از مضرات مصرف زیاد روغن باخبرند اما غذاهای فست فود از خوشمزه‌ترین تفریحات آن‌ها محسوب می‌شود. کمتر کسی را می‌توان پیدا کرد که بتواند پیشنهاد چندتکه مرغ سوخاری همراه با مقداری چیپس سیب‌زمینی را رد کند. یکی از دلایل عدم استقبال از سرخ کن ها میزان مصرف زیاد روغن در این دستگاه می باشد، در چند سال اخیر دستگاه هایی با سیستم کاهش مصرف روغن یا حتی دستگاه هایی بدون استفاده از روغن نیز روانه بازار شده است. با این سرخ کن ها، برای سرخ کردن مواد غذایی فقط به یک قاشق غذاخوری روغن با امکان پخت سریعتر احتیاج است.
سرخ کن وسیله‌ای است که خانم‌های خانه‌دار را از ایستادن‌های مداوم مقابل اجاق گاز و سرخ کردن مواد غذایی در ماهیتابه نجات داده است. اگر شما نیز جزو این دسته از افراد هستید، قطعا با دردسرهای سرخ کردن غذا در آشپزخانه از جمله پخش شدن بوی روغن سرخ شده آشنا هستید. اگر دلتان می‌خواهد از شر این دردسرها خلاص شوید باید به سراغ انتخاب بهترین سرخ کن بروید.
سرخ کن وسیله ای می باشد که سرخ کردن مواد غذایی را با سرعت بالاتری و در یک حرارت معین انجام دهد. سرخ کن دارای یک المنت گرم کننده و یک سبد برای قرار گیری مواد غذایی می باشد که به راحتی می توانید مواد غذایی مختلف همچون گوشت، مرغ، ماهی، سیب زمینی، سبزیجات و … را سرخ کنید.
سرخ‌کن‌ها از نظر ظرفیت مخزن روغن و مواد غذایی، قدرت و انواع ویژگی‌ها با یکدیگر متفاوت هستند. سرخ‌کن‌ها به انواع سرخ‌کن‌های معمولی الکتریکی، سرخ‌کن‌های بدون روغن و مینی‌سرخ‌کن‌ها تقسیم‌بندی می‌شوند.
سرخ کن های الکتریکی از یک المنت و یک محفظه روغن تشکیل شده است که باعث می شود مواد غذایی در درجه های مختلف حرارت ببینند و سرخ شوند. به دلیل تماس المنت با روغن در سرخ کن های الکتریکی اتلاف انرژی در این دستگاه پایین می باشد از این رو بسیار مقرون به صرفه است. برای سرخ كردن مواد بایستی آن ها را در سبد توری قرار داده که پس از داغ شدن روغن به داخل آن رفته و غوطه ور می‌شوند.
سرخ کن های بدون روغن (ایر فرایر) یا کم مصرف دستگاه هایی هستند که می‌تواند يک کيلوگرم مواد غذايي را تنها با يک قاشق روغن ‌سرخ کند. اين مدل از سرخ‌کن‌ها از جریان هوای داغ جهت پخت و سرخ کردن مواد غذایی استفاده مي‌کنند. در واقع جریان هوای داغ به لایه های داخلی مواد غذایی نفوذ کرده و باعث مغز پخت شدن مواد گردیده همچنین لایه بیرونی مواد را ترد و خوشمزه می کند. در این بین خبری از تماس مستقیم روغن داغ با مواد غذایی، مثل چیزی که در سرخ‌‌کن‌های ‌معمولی انجام می‌شود، نیست. همچنین غذاهای سرخ شده با سرخ کن کم روغن در مقایسه با انواع طبخ شده در سرخ‌کن‌های معمولی که مقادیر زیادی روغن به‌خود جذب کرده‌اند، بسیار سالم‌تر هستند. ضمن این‌که عطر و طعم غذاهای سرخ شده را هم دارند. با استفاده از سرخ کن کم روغن شما نه تنها قادر خواهید بود تا غذاهای خوشمزه‌ای سرخ کنید بلکه می‌توانید با استفاده از این سرخ کن ها، چربی و روغن مورد استفاده در هنگام سرخ کردن را تا 90 درصد کاهش دهید که این امر باعث می‌شود تا غذاهای شما تردتر و سالم تر سرخ شوند. این دستگاه احتیاجی به پیش گرم کردن ندارد و به همین دلیل می‌توانید به سرعت از آن استفاده کنید. از این سرخ کن، می‌توانید علاوه بر سرخ کردن غذا جهت پخت غذاهایی مانند سیب زمینی تازه و یخ زده، پیتزا، انواع کیک و نان، خورش، ماهی، مرغ، گوشت و … استفاده کنید. تمیز شدن آسان این سرخ کن مزیت دیگری است که در کنار صرف غذایی سالم و لذیذ تجربه خواهید کرد، چون هیچ روغن اضافی از غذا ترشح نمی شود. حتی امکان شستشو از طریق ماشین ظرفشویی نیز وجود دارد. سرخ کن‌های بدون روغن بسیار ایمن هستند و خیلی سریع تمیز می‌شوند.
مینی سرخ کن ها، نمونه کوچکی از سرخ کن های موجود در بازار هستند که تمام ویژگی های بهترین سرخ کن را دارا می باشد.
شما باید بنا به نوع و میزان استفاده خود به سراغ سرخ کن هایی با ابعاد مناسب بروید و سرخ کن را به توجه به تعداد اعضای خانواده خود انتخاب کنید.
سرخ کن دارای یک سبد توری درون مخزن می باشد که شما می توانید مواد غذایی خود را درون آن بگذارید، به طور کلی سبد سرخ کن در دو نوع آسانسوری و دستی می باشد. در نوع آسانسوری، برای سهولت در استفاده یک دسته تاشو به این قابلمه متصل می باشد و به صورت آسانسوری درون دستگاه قرار می گیرد. در نوع دستی، ظرف روغن و مخزن این سرخ‌کن در نیمه‌ پایینی قرار دارد و با دستگیره از بدنه خارج می‌شود.
تایمر به شما اجازه می دهد که تا زمان پخت و پز را تنظیم کنید و همچنین کنترل درجه حرارت به شما کمک می کند که حرارت مناسب برای ماهی، سبزیجات، سیب زمینی و … را تنظیم کنید. سرخ کن می تواند به خوبی اسنک، مرغ، گوشت و … را در زمان و حرارت مناسب برای شما آماده کند. پس از اتمام زمان پخت دستگاه تایمر شروع به بوق زدن می کند.
همزن اتوماتیک در بعضی از مدل های سرخ کن برای هم زدن غذاهایی همچون انواع پلوها بسیار مناسب است و همچنین در صورت عدم نیاز به هم زدن غذاهایی همچون کیک یا پیتزا، کافی است که تیغه همزن را از دستگاه جدا کنید.
پنجره دید شفاف سرخ کن جهت نظارت بر فرآیند پخت و پز بدون نیاز به باز کردن درپوش می باشد. به این ترتیب می توان بر میزان سرخ شدن مواد داخل دیگ نظارت داشت و در زمانی که لازم بود عملکرد دستگاه را متوقف نمود.

مقایسه ( 0 مورد )
Open chat
error: