براساس قیمت (تومان)
بر اساس برند
بر اساس رنگ
نوع دستگاه
توان مصرفی
جنس کتری
جنس قوری

نمایش ۱ - ۴۸ کالا از ۱۰۰

 • چای ساز فیلیپس مدل PHILIPS HD7301
  مشکی
  چای ساز فیلیپس مدل PHILIPS HD7301 ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
  ۶۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  4.0

  از 2 رای

 • چای ساز کنوود مدل KENWOOD TMG70
  مشکی
  چای ساز کنوود مدل KENWOOD TMG70 ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • چای ساز بوش مدل BOSCH TTA2010
  قرمز
  حراج!

  %15

  چای ساز بوش مدل BOSCH TTA2010 ۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان %۱۴.۸
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  4.0

  از 3 رای

 • چای ساز بکو مدل BEKO BKK 2110 IM
  مشکی
  چای ساز بکو مدل BEKO BKK 2110 IM ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • چای ساز بوش مدل BOSCH TTA2201
  سفید
  حراج!

  %21

  چای ساز بوش مدل BOSCH TTA2201 ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان %۲۱.۴
  ۶۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  5.0

  از 2 رای

 • چای ساز بیم مدل BEEM TM2804
  استیل
  چای ساز بیم مدل BEEM TM2804 ۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
  ۹۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • چای ساز بیم مدل BEEM TM2806
  استیل
  چای ساز بیم مدل BEEM TM2806 ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  -۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • چای ساز بیم مدل BEEM TM2807
  استیل
  چای ساز بیم مدل BEEM TM2807 ۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • چای ساز گاستروبک مدل GASTROBACK 42434
  استیل
  حراج!

  %6

  چای ساز گاستروبک مدل GASTROBACK 42434 ۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان %۶.۳
  ۹۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • چای ساز گاستروبک مدل GASTROBACK 42438
  استیل
  حراج!

  %22

  چای ساز گاستروبک مدل GASTROBACK 42438 ۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان %۲۲.۴
  ۹۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • چای ساز گریمن مدل GRIMMEN GR-SKC325
  استیل
  حراج!

  %7

  چای ساز گریمن مدل GRIMMEN GR-SKC325 ۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان %۷.۱
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • چای ساز بیم مدل BEEM TM2801MST
  استیل
  چای ساز بیم مدل BEEM TM2801MST ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • چای ساز پروفی کوک مدل PROFICOOK PC-TKS 1056
  مشکی
  حراج!

  %9

  چای ساز پروفی کوک مدل PROFICOOK PC-TKS 1056 ۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان %۸.۶
  -۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  4.0

  از 1 رای

 • چای ساز سیج مدل SAGE STM700
  استیل
  حراج!

  %5

  چای ساز سیج مدل SAGE STM700 ۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان %۵.۴
  ۴۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • چای ساز سیج مدل SAGE STM800
  استیل
  حراج!

  %3

  چای ساز سیج مدل SAGE STM800 ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان %۳.۴
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • چای ساز تفال مدل TEFAL BJ201
  مشکی
  حراج!

  %5

  چای ساز تفال مدل TEFAL BJ201 ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان %۴.۶
  ۹۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • چای ساز تفال مدل TEFAL BJ201
  سفید
  حراج!

  %13

  چای ساز تفال مدل TEFAL BJ201 ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان %۱۲.۵
  -۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • چای ساز تفال مدل TEFAL BJ500
  مشکی
  حراج!

  %7

  چای ساز تفال مدل TEFAL BJ500 ۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان %۷.۱
  -۱۴۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  4.0

  از 2 رای

 • چای ساز تفال مدل TEFAL BJ5098
  استیل
  چای ساز تفال مدل TEFAL BJ5098 ۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان
  -۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • چای ساز تفال مدل TEFAL BJ5108
  استیل
  چای ساز تفال مدل TEFAL BJ5108 ۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان
  -۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • چای ساز تفال مدل TEFAL BK511
  مشکی
  چای ساز تفال مدل TEFAL BK511 ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ۴۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  4.0

  از 1 رای

 • چای ساز دونالکس مدل DONALEX DN-185
  استیل
  حراج!

  %19

  چای ساز دونالکس مدل DONALEX DN-185 ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان %۱۹
  -۲۹۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • چای ساز وردا مدل VERDA 2260
  مشکی
  چای ساز وردا مدل VERDA 2260 ۹۷۰,۰۰۰ تومان
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  4.0

  از 1 رای

 • چای ساز فکر مدل FAKIR BESTEA
  قرمز
  چای ساز فکر مدل FAKIR BESTEA ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • چای ساز فکر مدل FAKIR BESTEA
  مشکی
  حراج!

  %9

  چای ساز فکر مدل FAKIR BESTEA ۲,۲۷۰,۰۰۰ تومان %۹.۲
  ۲۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  5.0

  از 2 رای

 • چای ساز فکر مدل FAKIR BESTEA
  سفید
  حراج!

  %7

  چای ساز فکر مدل FAKIR BESTEA ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان %۷.۴
  ۲۳۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • چای ساز فکر مدل FAKIR BESTEA
  بنفش
  چای ساز فکر مدل FAKIR BESTEA ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • چای ساز فکر مدل FAKIR NEON
  سفید
  چای ساز فکر مدل FAKIR NEON ۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
  -۶۹۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • چای ساز فکر مدل FAKIR NEON
  بنفش مشکی
  چای ساز فکر مدل FAKIR NEON ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
  -۶۹۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • چای ساز جانتک مدل JANTECH TM070-B
  مشکی
  چای ساز جانتک مدل JANTECH TM070-B ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  ۳۱۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • چای ساز جانتک مدل JANTECH TM070-W
  سفید
  چای ساز جانتک مدل JANTECH TM070-W ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  ۳۱۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • چای ساز کرکماز مدل KORKMAZ CAYTEMA A331
  کروم
  حراج!

  %12

  چای ساز کرکماز مدل KORKMAZ CAYTEMA A331 ۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان %۱۲.۲
  -۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • چای ساز کرکماز مدل KORKMAZ CAYTEMA A331-01
  بنفش
  حراج!

  %12

  چای ساز کرکماز مدل KORKMAZ CAYTEMA A331-01 ۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان %۱۲.۲
  -۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • چای ساز کرکماز مدل KORKMAZ CAYTEMA A331-02
  بژ
  حراج!

  %12

  چای ساز کرکماز مدل KORKMAZ CAYTEMA A331-02 ۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان %۱۲.۲
  -۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 1 رای

 • چای ساز کرکماز مدل KORKMAZ CAYTEMA A331-04
  استیل صورتی
  حراج!

  %12

  چای ساز کرکماز مدل KORKMAZ CAYTEMA A331-04 ۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان %۱۲.۲
  -۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • چای ساز کرکماز مدل KORKMAZ CAYTEMA A331-05
  قرمز
  حراج!

  %12

  چای ساز کرکماز مدل KORKMAZ CAYTEMA A331-05 ۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان %۱۲.۲
  -۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 1 رای

 • چای ساز کرکماز مدل KORKMAZ CAYTEMA A331-07
  سورمه ای
  حراج!

  %12

  چای ساز کرکماز مدل KORKMAZ CAYTEMA A331-07 ۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان %۱۲.۲
  -۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • چای ساز کرکماز مدل KORKMAZ DEMIKS A332
  قرمز
  چای ساز کرکماز مدل KORKMAZ DEMIKS A332 ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
  ۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • چای ساز کرکماز مدل KORKMAZ DEMIKS A332-01
  سبز
  چای ساز کرکماز مدل KORKMAZ DEMIKS A332-01 ۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
  ۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • چای ساز کرکماز مدل KORKMAZ DEMIKS A332-02
  بژ
  چای ساز کرکماز مدل KORKMAZ DEMIKS A332-02 ۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  5.0

  از 1 رای

 • چای ساز میگل مدل MIGEL GTS 070
  مشکی
  چای ساز میگل مدل MIGEL GTS 070 ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  -۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • چای ساز میگل مدل MIGEL GTS 070
  سفید
  چای ساز میگل مدل MIGEL GTS 070 ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  -۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • چای ساز میگل مدل MIGEL GTS 070
  مشکی
  چای ساز میگل مدل MIGEL GTS 070 ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  ۲۶۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • چای ساز میگل مدل MIGEL GTS 070
  سفید
  چای ساز میگل مدل MIGEL GTS 070 ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • چای ساز میگل مدل MIGEL GTS 060
  استیل
  حراج!

  %11

  چای ساز میگل مدل MIGEL GTS 060 ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان %۱۱.۴
  -۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • چای ساز میگل مدل MIGEL GTS 190
  طوسی
  چای ساز میگل مدل MIGEL GTS 190 ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
  ۴۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • چای ساز میگل مدل MIGEL TS 220
  سفید سیلور
  حراج!

  %13

  چای ساز میگل مدل MIGEL TS 220 ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان %۱۲.۹
  ۱۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • چای ساز میگل مدل MIGEL TS 220
  سیلور مشکی
  حراج!

  %13

  چای ساز میگل مدل MIGEL TS 220 ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان %۱۲.۹
  ۱۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

چای سازها

چای همیشه گرم برای کل خانواده

وقتی از کار روزانه خسته شده اید، خود را به نوشیدن یک فنجان چای گوارا دعوت کنید و اصلا نگران زمان نباشید.

عملکرد گرم نگه داشتن خودکار، چای را همواره گرم نگه می دارد تا شما در هر لحظه که دوست دارید بتوانید چای گرم بنوشید.

چای ساز در سریعترین زمان ممکن به شما چای دلچسبی با رنگی مطلوب و دلنشین ارائه می دهد و قابلیت این را دارد که به 3 صورت مورد استفاده قرار گیرد:

 1. به صورت کتری و قوری تا نیاز سنتی بسیاری از خانواده ها را برآورده کند.
 2. به صورت کتری برقی تا در سریعترین زمان ممکن، آب جوش به شما تحویل دهد.
 3. به صورت دمنوش تا شما را قادر سازد با فیلتری که داخل کتری تعبیه شده است به تهیه نوشیدنی های گرم و گوارای همچون چای سبز، گل گاو زبان، به لیمو، نعناع و غیره مبادرت ورزید.
مقایسه ( 0 مورد )