ارسال رایگان کالاهای بزرگ به شهر تهران و ارسال توسط باربری و تیپاکس با پرداخت پس کرایه به شهرستان

براساس قیمت (تومان)
بر اساس رنگ
بر اساس برند
نوع دستگاه
عرض دستگاه
تعداد شعله
برچسب مصرف انرژی
 • A (55)
توان مصرفی

نمایش ۱ - ۴۸ کالا از ۵۶

 • صفحه گازی توکار آلتون مدل ALTON G201
  مشکی
  حراج!

  %5

  صفحه گازی توکار آلتون مدل ALTON G201 ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان %۴.۵
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • صفحه گازی توکار اخوان مدل AKHAVAN V30
  مشکی
  حراج!

  %23

  صفحه گازی توکار اخوان مدل AKHAVAN V30 ۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان %۲۳.۲
  -۲۲۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • صفحه گازی توکار آلتون مدل ALTON G401
  مشکی
  حراج!

  %7

  صفحه گازی توکار آلتون مدل ALTON G401 ۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان %۷.۲
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • صفحه گازی توکار آلتون مدل ALTON G506
  مشکی
  حراج!

  %10

  صفحه گازی توکار آلتون مدل ALTON G506 ۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان %۱۰.۲
  ۶۸۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • صفحه گازی توکار آلتون مدل ALTON G508
  مشکی
  حراج!

  %10

  صفحه گازی توکار آلتون مدل ALTON G508 ۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان %۱۰.۲
  ۴۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • صفحه گازی توکار اخوان مدل AKHAVAN OS5
  استیل
  حراج!

  %34

  صفحه گازی توکار اخوان مدل AKHAVAN OS5 ۳,۶۱۰,۰۰۰ تومان %۳۳.۵
  -۱,۲۴۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • صفحه گازی توکار اخوان مدل AKHAVAN V1
  استیل
  حراج!

  %23

  صفحه گازی توکار اخوان مدل AKHAVAN V1 ۳,۷۲۰,۰۰۰ تومان %۲۳.۱
  -۵۳۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • صفحه گازی توکار اخوان مدل AKHAVAN V10
  استیل مشکی
  حراج!

  %18

  صفحه گازی توکار اخوان مدل AKHAVAN V10 ۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان %۱۸.۵
  -۷۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • صفحه گازی توکار اخوان مدل AKHAVAN V11
  استیل
  حراج!

  %21

  صفحه گازی توکار اخوان مدل AKHAVAN V11 ۳,۵۷۵,۰۰۰ تومان %۲۰.۶
  -۴۲۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • صفحه گازی توکار اخوان مدل AKHAVAN V13
  مشکی
  حراج!

  %19

  صفحه گازی توکار اخوان مدل AKHAVAN V13 ۴,۵۲۰,۰۰۰ تومان %۱۹.۳
  ۲۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • صفحه گازی توکار اخوان مدل AKHAVAN V14
  مشکی
  حراج!

  %23

  صفحه گازی توکار اخوان مدل AKHAVAN V14 ۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان %۲۳.۳
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • صفحه گازی توکار اخوان مدل AKHAVAN V15
  مشکی
  حراج!

  %28

  صفحه گازی توکار اخوان مدل AKHAVAN V15 ۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان %۲۸
  ۸۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • صفحه گازی توکار اخوان مدل AKHAVAN V16
  مشکی
  حراج!

  %23

  صفحه گازی توکار اخوان مدل AKHAVAN V16 ۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان %۲۳.۳
  ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • صفحه گازی توکار اخوان مدل AKHAVAN V17
  استیل مشکی
  حراج!

  %23

  صفحه گازی توکار اخوان مدل AKHAVAN V17 ۴,۶۷۰,۰۰۰ تومان %۲۳.۴
  -۹۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • صفحه گازی توکار اخوان مدل AKHAVAN V18
  مشکی
  حراج!

  %27

  صفحه گازی توکار اخوان مدل AKHAVAN V18 ۴,۳۶۰,۰۰۰ تومان %۲۷.۳
  -۷۴۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • صفحه گازی توکار اخوان مدل AKHAVAN V19
  مشکی
  حراج!

  %23

  صفحه گازی توکار اخوان مدل AKHAVAN V19 ۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان %۲۳.۳
  ۸۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • صفحه گازی توکار اخوان مدل AKHAVAN V2
  استیل
  حراج!

  %23

  صفحه گازی توکار اخوان مدل AKHAVAN V2 ۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان %۲۳.۳
  -۸۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • صفحه گازی توکار اخوان مدل AKHAVAN V20
  مشکی
  حراج!

  %23

  صفحه گازی توکار اخوان مدل AKHAVAN V20 ۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان %۲۳.۳
  -۷۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • صفحه گازی توکار اخوان مدل AKHAVAN V20-B
  مشکی
  حراج!

  %23

  صفحه گازی توکار اخوان مدل AKHAVAN V20-B ۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان %۲۲.۷
  ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • صفحه گازی توکار اخوان مدل AKHAVAN V21
  استیل
  حراج!

  %24

  صفحه گازی توکار اخوان مدل AKHAVAN V21 ۴,۱۲۰,۰۰۰ تومان %۲۴.۱
  -۷۳۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • صفحه گازی توکار اخوان مدل AKHAVAN V22
  استیل
  حراج!

  %24

  صفحه گازی توکار اخوان مدل AKHAVAN V22 ۴,۱۲۰,۰۰۰ تومان %۲۴.۱
  -۷۳۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • صفحه گازی توکار اخوان مدل AKHAVAN V24
  مشکی
  حراج!

  %24

  صفحه گازی توکار اخوان مدل AKHAVAN V24 ۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان %۲۳.۷
  ۷۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • صفحه گازی توکار اخوان مدل AKHAVAN V25
  مشکی
  حراج!

  %24

  صفحه گازی توکار اخوان مدل AKHAVAN V25 ۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان %۲۳.۷
  -۷۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • صفحه گازی توکار اخوان مدل AKHAVAN V26
  مشکی
  حراج!

  %24

  صفحه گازی توکار اخوان مدل AKHAVAN V26 ۴,۰۲۰,۰۰۰ تومان %۲۴.۳
  -۷۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • صفحه گازی توکار اخوان مدل AKHAVAN V27
  استیل
  حراج!

  %26

  صفحه گازی توکار اخوان مدل AKHAVAN V27 ۳,۳۶۰,۰۰۰ تومان %۲۵.۹
  -۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • صفحه گازی توکار اخوان مدل AKHAVAN V28
  مشکی
  حراج!

  %25

  صفحه گازی توکار اخوان مدل AKHAVAN V28 ۳,۷۳۰,۰۰۰ تومان %۲۴.۹
  -۵۷۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • صفحه گازی توکار اخوان مدل AKHAVAN V3
  استیل
  حراج!

  %22

  صفحه گازی توکار اخوان مدل AKHAVAN V3 ۴,۳۶۰,۰۰۰ تومان %۲۲.۱
  -۴۳۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • صفحه گازی توکار اخوان مدل AKHAVAN V4
  استیل
  حراج!

  %22

  صفحه گازی توکار اخوان مدل AKHAVAN V4 ۴,۲۶۰,۰۰۰ تومان %۲۲.۱
  -۶۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • صفحه گازی توکار اخوان مدل AKHAVAN V5
  استیل
  حراج!

  %22

  صفحه گازی توکار اخوان مدل AKHAVAN V5 ۴,۲۶۰,۰۰۰ تومان %۲۲.۱
  -۶۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • صفحه گازی توکار اخوان مدل AKHAVAN V7
  آینه ای
  حراج!

  %21

  صفحه گازی توکار اخوان مدل AKHAVAN V7 ۵,۰۵۰,۰۰۰ تومان %۲۱.۱
  -۸۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • صفحه گازی توکار اخوان مدل AKHAVAN V7S
  آینه ای
  حراج!

  %21

  صفحه گازی توکار اخوان مدل AKHAVAN V7S ۵,۰۵۰,۰۰۰ تومان %۲۱.۱
  -۸۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • صفحه گازی توکار اخوان مدل AKHAVAN V8
  مشکی
  حراج!

  %16

  صفحه گازی توکار اخوان مدل AKHAVAN V8 ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان %۱۵.۷
  -۷۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • صفحه گازی توکار اخوان مدل AKHAVAN V8S
  مشکی
  حراج!

  %21

  صفحه گازی توکار اخوان مدل AKHAVAN V8S ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان %۲۱
  -۷۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • صفحه گازی توکار اخوان مدل AKHAVAN V9
  آینه ای
  حراج!

  %21

  صفحه گازی توکار اخوان مدل AKHAVAN V9 ۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان %۲۱.۱
  -۷۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • صفحه گازی توکار آلتون مدل ALTON G512
  مشکی
  حراج!

  %11

  صفحه گازی توکار آلتون مدل ALTON G512 ۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان %۱۰.۹
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • صفحه گازی توکار آلتون مدل ALTON G514
  مشکی
  حراج!

  %12

  صفحه گازی توکار آلتون مدل ALTON G514 ۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان %۱۲.۲
  ۴۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • صفحه گازی توکار آلتون مدل ALTON G601
  مشکی
  حراج!

  %11

  صفحه گازی توکار آلتون مدل ALTON G601 ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان %۱۰.۸
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • صفحه گازی توکار آلتون مدل ALTON S201
  استیل
  حراج!

  %5

  صفحه گازی توکار آلتون مدل ALTON S201 ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان %۴.۵
  ۴۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • صفحه گازی توکار آلتون مدل ALTON S401
  استیل
  حراج!

  %7

  صفحه گازی توکار آلتون مدل ALTON S401 ۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان %۷.۲
  ۴۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • صفحه گازی توکار آلتون مدل ALTON S501 T
  استیل
  حراج!

  %10

  صفحه گازی توکار آلتون مدل ALTON S501 T ۳,۷۴۰,۰۰۰ تومان %۱۰.۳
  ۴,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • صفحه گازی توکار آلتون مدل ALTON S502 T
  استیل
  حراج!

  %11

  صفحه گازی توکار آلتون مدل ALTON S502 T ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان %۱۰.۵
  ۴۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • صفحه گازی توکار آلتون مدل ALTON S516
  استیل
  حراج!

  %11

  صفحه گازی توکار آلتون مدل ALTON S516 ۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان %۱۰.۸
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • صفحه گازی توکار آلتون مدل ALTON S517
  استیل
  حراج!

  %11

  صفحه گازی توکار آلتون مدل ALTON S517 ۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان %۱۰.۸
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • صفحه گازی توکار آلتون مدل ALTON S519
  استیل
  حراج!

  %11

  صفحه گازی توکار آلتون مدل ALTON S519 ۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان %۱۰.۹
  ۸۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • صفحه گازی توکار آلتون مدل ALTON S601
  استیل
  حراج!

  %12

  صفحه گازی توکار آلتون مدل ALTON S601 ۴,۲۶۰,۰۰۰ تومان %۱۱.۶
  ۱۶۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • صفحه گازی توکار آلتون مدل ALTON SG518
  استیل
  حراج!

  %11

  صفحه گازی توکار آلتون مدل ALTON SG518 ۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان %۱۰.۹
  ۷۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • صفحه گازی توکار بوش مدل BOSCH PRS9A6D70M
  مشکی
  صفحه گازی توکار بوش مدل BOSCH PRS9A6D70M ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ۵۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

صفحه توکار

صفحه اجاق رومیزی را مطابق با سبک آشپزخانه خود انتخاب کنید

صفحه اجاق توکار، حرارت را در تمام سطح تابه یکسان پخش کرده و با جلوگیری از سوختن غذاها در لبه ها، پختی سریعتر را انجام می دهد. استحکام بالا و نظافت آسان تر، تنها وسیله ای که برای تمیز کردن آن نیاز دارید یک اسفنج مرطوب می باشد.

این سری از محصولات دارای تنوع بسیار زیادی از اشکال هندسی، ابعاد متفاوت، رنگ ها و رویه ها می باشند. صفحه اجاق های رومیزی استیل، برای دوستداران آشپزی و افرادی که به یک صفحه اجاق رومیزی با عملکرد بالا نیاز دارند، طراحی شده است. نسل جدید اجاق های رومیزی با صفحه کنترل لمسی، دارای دقت بسیار بالایی می باشند.

وب سایت آنتیک کالا مدل هایی متنوع و جذاب از صفحه اجاق های رومیزی را به شما پیشنهاد می دهد. از تپان یاکی، صفحات القایی با تکنولوژی بالا تا ویتروسرامیک + گاز، صفحه اجاق های رومیزی شیشه ای یا صفحه های گازی سنتی.

صفحه اجاق القایی

این محصولات سطح جدیدی از صفحه اجاق های حرفه ای و پیشرفته را عرضه کرده اند. با مدل های فضایی بدون هیچ محدودیتی آشپزی کنید. صفحات القایی سریع ترین راه برای پخت غذا می باشند. این محصولات آب را در زمان بسیار کمتری نسبت به صفحات رومیزی دیگر به نقطه جوش خواهند رساند.

برای داشتن محصول مناسب تنها کافی است نگاهی به مدل های گسترده آن داشته باشید.

مقایسه ( 0 مورد )
Open chat
error: