طرز تهیه اسپرسوی حرفه ای

دانه های قهوه مورد علاقه خود را انتخاب کنید.

میزان و غلظت هر فنجان قهوه را با دقت کامل انتخاب و با استفاده از دانه تازه، طعم واقعی قهوه را تجربه کنید.

صافی قهوه آسیاب شده را در نگهدارنده صافی قرار دهید. اگر یک فنجان قهوه میخواهید درست کنید؛ از صافی ای که علامت در زیر آن درج شده؛ و اگر دو فنجان می خواهید از صافی با علامت استفاده نمائید.

قهوه را به طور یکنواخت پخش کنید؛ و آن را به آرامی و با استفاده از دسته فشاری فشرده سازید. فشرده سازی درست قهوه آسیاب شده برای دستیابی به اسپرسویی خوب بسیار مهم است. اگر بیش از حد معمول فشرده شود، قهوه به کندی بیرون می آید و غلیظ خواهد بود و اگر کمتر از حد معمول فشرده شود، قهوه به سرعت بیرون می آید و رقیق خواهد بود.

هرگونه قهوه ِاضافی را از لبه نگهدارنده صافی بزدایید و نگهدارنده را به دستگاه وصل کنید. برای جازدن درست آن، دستگیره نگه دارنده را با علامت INSERT تراز کنید. نگهدارنده را وصل کنید و دسته آن را به سمت راست بچرخانید تا مقابل علامت CLOSE (بسته) قرار گیرد.

فنجان یا فنجانها را زیر خروجی های نگهدارنده صافی قرار دهید. توصیه می شود پیش از درست کردن قهوه، فنجانها را گرم کنید. آنها را با آب داغ شستشو نمایید.

برای تهیه 1 فنجان قهوه، 1 عدد فنجان و برای تهیه 2 فنجان قهوه، 2 عدد فنجان در زیر نازل ها قرار دهید.

به ازای هر یک کاپوچینویی که میخواهید آماده کنید، حدوداً 100 گرم شیر در ظرفی بریزید. شیر باید در دمای یخچال باشد و داغ نباشد. برای انتخاب اندازه ظرف، به یاد داشته باشید که حجم شیر دو یا سه برابر بیشتر می شود. صبرکنید تا چراغ مربوط به دکمه بخار ثابت شود. چراغ ثابت به این معناست که جوش آور برای تولید بخار به دمای مناسب رسیده است. ظرفی خالی در زیر کاپوچینوساز قرار دهید و تنظیم گر را چند ثانیه باز کنید تا هوای باقیمانده در مجاری تخلیه شود. تنظیم گر را دوباره ببندید.

 ظرف حاوی شیر را در زیر کاپوچینوساز قرار دهید. کاپوچینوساز را چند میلیمتر در شیر فرو برید. تنظیم گر را بچرخانید و روی موقعیت قرار دهید. بخار از کاپوچینوساز بیرون می آید و به شیر حالتی کف کرده و خامه ای می دهد. برای کف شیری خامه ای تر، کاپوچینوساز را در شیر فرو برید و ظرف را بچرخانید و به آرامی رو به بالا حرکت دهید.

وقتی که حجم شیر دو برابر شد، کاپوچینوساز  را کامل فرو برید و گرم کردن شیر را ادامه دهید. وقتی که دمای مورد نیاز (دمای ایده آل 60 درجه سانتیگراد است) و کف شیری مناسب حاصل شد، تنظیم گر بخار را به سمت راست بچرخانید و خروج بخار را متوقف سازید.

کف شیر را در فنجان قهوه اسپرسویی که قبلا آماده کرده اید، بریزید. کاپوچینو آماده است. میتوانید آن را مطابق ذایقه تان شیرین کنید یا اندکی پودر کاکائو آن بپاشید.

نکاتی برای قهوه ای داغ تر