ارسال رایگان کالاهای بزرگ به شهر تهران و ارسال توسط باربری و تیپاکس با پرداخت پس کرایه به شهرستان

براساس قیمت (تومان)
بر اساس رنگ
بر اساس برند
نوع جاروبرقی
برچسب مصرف انرژی
 • A (27)
توان مصرفی
نوع پاکت جاروبرقی

نمایش ۱ - ۴۸ کالا از ۵۲

 • جاروبرقی بوش مدل BOSCH BGL8PRO5
  حراج!
  روز مادر

  %5

  جاروبرقی بوش مدل BOSCH BGL8PRO5 ۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان %۴.۶
  -۷۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  4.5

  از 4 رای

 • جاروبرقی بوش مدل BOSCH BGL8PRO5IR
  جاروبرقی بوش مدل BOSCH BGL8PRO5IR ۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  4.0

  از 3 رای

 • جاروبرقی پاکشوما مدل PAKSHOMA PVC 25501 B
  حراج!

  %7

  جاروبرقی پاکشوما مدل PAKSHOMA PVC 25501 B ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان %۷.۵
  ۱۰۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • جاروبرقی پاکشوما مدل PAKSHOMA PVC 25501 N
  حراج!

  %7

  جاروبرقی پاکشوما مدل PAKSHOMA PVC 25501 N ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان %۷.۵
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • جاروبرقی پاکشوما مدل PAKSHOMA PVC 25501 R
  حراج!

  %7

  جاروبرقی پاکشوما مدل PAKSHOMA PVC 25501 R ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان %۷.۵
  ۱۰۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • جاروبرقی پاکشوما مدل PAKSHOMA PVC 25501 S
  حراج!

  %7

  جاروبرقی پاکشوما مدل PAKSHOMA PVC 25501 S ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان %۷.۵
  ۱۰۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • جاروبرقی پاکشوما مدل PAKSHOMA PVC 25501 W
  حراج!

  %7

  جاروبرقی پاکشوما مدل PAKSHOMA PVC 25501 W ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان %۷.۵
  ۱۰۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • جاروبرقی کندی مدل CANDY KCV256 B
  حراج!

  %5

  جاروبرقی کندی مدل CANDY KCV256 B ۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان %۴.۷
  -۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • جاروبرقی کندی مدل CANDY KCV256 W
  حراج!

  %5

  جاروبرقی کندی مدل CANDY KCV256 W ۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان %۴.۷
  -۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • جاروبرقی بوش مدل BOSCH BGB8SIL1
  جاروبرقی بوش مدل BOSCH BGB8SIL1 ۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • جاروبرقی بوش مدل BOSCH BGB8SIL5
  جاروبرقی بوش مدل BOSCH BGB8SIL5 ۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
  -۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • جاروبرقی بوش مدل BOSCH BGL35MOV24
  جاروبرقی بوش مدل BOSCH BGL35MOV24 ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  ۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • جاروبرقی بوش مدل BOSCH BGL35MOV27
  حراج!

  %9

  جاروبرقی بوش مدل BOSCH BGL35MOV27 ۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان %۸.۵
  ۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  4.0

  از 1 رای

 • جاروبرقی بوش مدل BOSCH BGL6LHYG
  جاروبرقی بوش مدل BOSCH BGL6LHYG ۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان
  ۷۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • جاروبرقی بوش مدل BOSCH BGL7200
  جاروبرقی بوش مدل BOSCH BGL7200 ۵,۵۵۰,۰۰۰ تومان
  ۳۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • جاروبرقی بوش مدل BOSCH BGL72294
  جاروبرقی بوش مدل BOSCH BGL72294 ۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  -۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • جاروبرقی بوش مدل BOSCH BGL7PARQ
  حراج!

  %3

  جاروبرقی بوش مدل BOSCH BGL7PARQ ۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان %۲.۹
  -۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • جاروبرقی بوش مدل BOSCH BGL81800
  حراج!

  %11

  جاروبرقی بوش مدل BOSCH BGL81800 ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان %۱۰.۷
  ۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • جاروبرقی بوش مدل BOSCH BGL81800IR
  حراج!

  %11

  جاروبرقی بوش مدل BOSCH BGL81800IR ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان %۱۰.۷
  ۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • جاروبرقی بوش مدل BOSCH BGL82030
  جاروبرقی بوش مدل BOSCH BGL82030 ۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • جاروبرقی بوش مدل BOSCH BGL82030IR
  جاروبرقی بوش مدل BOSCH BGL82030IR ۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • جاروبرقی بوش مدل BOSCH BGL82294
  جاروبرقی بوش مدل BOSCH BGL82294 ۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  ۹۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • جاروبرقی بوش مدل BOSCH BGL82294IR
  جاروبرقی بوش مدل BOSCH BGL82294IR ۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  ۹۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • جاروبرقی بوش مدل BOSCH BGL8GOLD
  حراج!

  %10

  جاروبرقی بوش مدل BOSCH BGL8GOLD ۵,۹۵۰,۰۰۰ تومان %۹.۸
  ۳۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • جاروبرقی بوش مدل BOSCH BGL8GOLDIR
  جاروبرقی بوش مدل BOSCH BGL8GOLDIR ۵,۹۵۰,۰۰۰ تومان
  ۳۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  5.0

  از 1 رای

 • جاروبرقی بوش مدل BOSCH BGL8POW2
  حراج!

  %6

  جاروبرقی بوش مدل BOSCH BGL8POW2 ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان %۶.۳
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  5.0

  از 1 رای

 • جاروبرقی بوش مدل BOSCH BGL8PRO3IR
  جاروبرقی بوش مدل BOSCH BGL8PRO3IR ۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • جاروبرقی بوش مدل BOSCH BGL8PRO4
  جاروبرقی بوش مدل BOSCH BGL8PRO4 ۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  ۵۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  3.0

  از 4 رای

 • جاروبرقی بوش مدل BOSCH BGL8SIL59D
  حراج!

  %8

  جاروبرقی بوش مدل BOSCH BGL8SIL59D ۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان %۸.۱
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • جاروبرقی بوش مدل BOSCH BGL8X329
  جاروبرقی بوش مدل BOSCH BGL8X329 ۸,۲۵۰,۰۰۰ تومان
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • جاروبرقی بوش مدل BOSCH BGLS42230
  حراج!

  %18

  جاروبرقی بوش مدل BOSCH BGLS42230 ۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان %۱۷.۹
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • جاروبرقی بوش مدل BOSCH BGLS482200
  جاروبرقی بوش مدل BOSCH BGLS482200 ۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان
  ۶۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • جاروبرقی بوش مدل BOSCH BGLS48GOLD
  حراج!

  %4

  جاروبرقی بوش مدل BOSCH BGLS48GOLD ۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  -۶۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • جاروبرقی بوش مدل BOSCH BGN22200
  جاروبرقی بوش مدل BOSCH BGN22200 ۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  ۷۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • جاروبرقی وینسنت مدل VINCENT VC518B
  حراج!

  %7

  جاروبرقی وینسنت مدل VINCENT VC518B ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان %۶.۷
  ۳۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • جاروبرقی وینسنت مدل VINCENT VC518BL
  حراج!

  %6

  جاروبرقی وینسنت مدل VINCENT VC518BL ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان %۶.۵
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • جاروبرقی وینسنت مدل VINCENT VC518R
  حراج!

  %6

  جاروبرقی وینسنت مدل VINCENT VC518R ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان %۶.۵
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • جاروبرقی بوش مدل BOSCH BSGL3MULT3
  حراج!

  %15

  جاروبرقی بوش مدل BOSCH BSGL3MULT3 ۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان %۱۵.۲
  -۳۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • جاروبرقی بوش مدل BOSCH BSGL5335
  جاروبرقی بوش مدل BOSCH BSGL5335 ۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  3.0

  از 1 رای

 • جاروبرقی بوش مدل BOSCH BSGL5PRO5
  حراج!

  %8

  جاروبرقی بوش مدل BOSCH BSGL5PRO5 ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان %۸.۳
  ۳۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  3.0

  از 4 رای

 • جاروبرقی بوش مدل BOSCH BSGL5PRO8
  حراج!

  %15

  جاروبرقی بوش مدل BOSCH BSGL5PRO8 ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان %۱۴.۷
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • جاروبرقی بوش مدل BOSCH BZGL2A317
  جاروبرقی بوش مدل BOSCH BZGL2A317 ۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • جاروبرقی سنکور مدل SENCOR SVC 682VT
  جاروبرقی سنکور مدل SENCOR SVC 682VT ۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • جاروبرقی سنکور مدل SENCOR SVC 7500BK
  حراج!

  %13

  جاروبرقی سنکور مدل SENCOR SVC 7500BK ۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان %۱۳.۲
  -۸۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • جاروبرقی سنکور مدل SENCOR SVC 7550TI
  حراج!

  %10

  جاروبرقی سنکور مدل SENCOR SVC 7550TI ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان %۱۰.۳
  -۲۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • جاروبرقی دوو مدل DAEWOO DVC-LH22B
  حراج!

  %13

  جاروبرقی دوو مدل DAEWOO DVC-LH22B ۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان %۱۲.۶
  -۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • جاروبرقی دوو مدل DAEWOO DVC-LH22R
  حراج!

  %13

  جاروبرقی دوو مدل DAEWOO DVC-LH22R ۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان %۱۲.۶
  -۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • جاروبرقی دوو مدل DAEWOO DVC-S22G
  حراج!

  %7

  جاروبرقی دوو مدل DAEWOO DVC-S22G ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان %۷.۳
  -۱۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

مقایسه ( 0 مورد )
Open chat
error: