ارسال رایگان کالاهای کوچک بیش از یک میلیون تومان و تا وزن 7 کیلوگرم به سراسر ایران

براساس قیمت (تومان)
بر اساس رنگ
بر اساس برند
کارکرد
حداکثر سرعت چرخش موتور
قدرت موتور
آسیاب
نوع باتری

نمایش ۱ - ۴۸ کالا از ۱۳۵

 • گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ9087XL
  حراج!
  روز مادر
  ارسال رایگان

  %7

  گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ9087XL ۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان %۷.۵
  -۴۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  5.0

  از 1 رای

 • گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ7087X
  حراج!
  روز مادر
  ارسال رایگان

  %5

  گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ7087X ۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان %۵.۴
  -۶۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ9078X
  حراج!
  روز مادر
  ارسال رایگان

  %8

  گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ9078X ۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان %۸.۲
  -۴۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ 7045X
  ارسال رایگان
  گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ 7045X ۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  4.7

  از 1 رای

 • گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ100
  ارسال رایگان
  گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ100 ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ3038
  ارسال رایگان
  گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ3038 ۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
  ۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ3045
  ارسال رایگان
  گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ3045 ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  -۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ500
  حراج!
  روز مادر
  ارسال رایگان

  %22

  گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ500 ۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان %۲۲.۴
  ۷۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ5035
  ارسال رایگان
  گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ5035 ۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان
  ۴۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  4.0

  از 2 رای

 • گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ5235 WH
  ارسال رایگان
  گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ5235 WH ۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ5245 WH
  حراج!
  ارسال رایگان

  %8

  گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ5245 WH ۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان %۸.۲
  ۲۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ5285BK
  حراج!
  ارسال رایگان

  %6

  گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ5285BK ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان %۶.۳
  ۳۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ535
  ارسال رایگان
  گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ535 ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  5.0

  از 1 رای

 • گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ7075X
  حراج!
  ارسال رایگان

  %13

  گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ7075X ۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان %۱۲.۵
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ775
  ارسال رایگان
  گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ775 ۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان
  -۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ9037X
  ارسال رایگان
  گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ9037X ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
  ۲۴۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  5.0

  از 2 رای

 • گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MS61B6170
  ارسال رایگان
  گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MS61B6170 ۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MS62B6190
  ارسال رایگان
  گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MS62B6190 ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MS6CA4150
  ارسال رایگان
  گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MS6CA4150 ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
  ۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MS6CB6110
  حراج!
  ارسال رایگان

  %15

  گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MS6CB6110 ۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان %۱۵.۱
  ۶۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  4.5

  از 2 رای

 • گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MS6CM6120
  ارسال رایگان
  گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MS6CM6120 ۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
  -۵۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MS6CM6155
  ارسال رایگان
  گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MS6CM6155 ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  -۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MS8CM6120
  حراج!
  ارسال رایگان

  %7

  گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MS8CM6120 ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان %۶.۷
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MS8CM6160
  ارسال رایگان
  گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MS8CM6160 ۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MS8CM6190
  ارسال رایگان
  گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MS8CM6190 ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  4.6

  از 5 رای

 • گوشت کوب برقی گاستروبک مدل GASTROBACK 40971
  حراج!
  ارسال رایگان

  %8

  گوشت کوب برقی گاستروبک مدل GASTROBACK 40971 ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان %۷.۹
  -۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی گاستروبک مدل GASTROBACK 40975
  حراج!
  ارسال رایگان

  %23

  گوشت کوب برقی گاستروبک مدل GASTROBACK 40975 ۴,۴۸۰,۰۰۰ تومان %۲۲.۸
  -۹۷۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی گاستروبک مدل GASTROBACK 40976
  ارسال رایگان
  گوشت کوب برقی گاستروبک مدل GASTROBACK 40976 ۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
  -۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی گریمن مدل GRIMMEN GR-HB351
  ارسال رایگان
  گوشت کوب برقی گریمن مدل GRIMMEN GR-HB351 ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
  -۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی گریمن مدل GRIMMEN GR-HBS350
  ارسال رایگان
  گوشت کوب برقی گریمن مدل GRIMMEN GR-HBS350 ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
  -۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MSM24500
  ارسال رایگان
  گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MSM24500 ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MSM2610BGB
  حراج!
  روز مادر
  ارسال رایگان

  %23

  گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MSM2610BGB ۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان %۲۲.۸
  -۳۱۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MSM2623GGB
  ارسال رایگان
  گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MSM2623GGB ۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MSM2650B
  حراج!
  ارسال رایگان

  %15

  گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MSM2650B ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان %۱۵.۲
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MSM66155
  ارسال رایگان
  گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MSM66155 ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  ۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  5.0

  از 1 رای

 • گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MSM6700
  ارسال رایگان
  گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MSM6700 ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MSM67170
  ارسال رایگان
  گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MSM67170 ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  3.0

  از 2 رای

 • گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MSM67190
  ارسال رایگان
  گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MSM67190 ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی یوفسا مدل UFESA BP4652
  ارسال رایگان
  گوشت کوب برقی یوفسا مدل UFESA BP4652 ۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان
  ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی یوفسا مدل UFESA BP4750
  ارسال رایگان
  گوشت کوب برقی یوفسا مدل UFESA BP4750 ۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان
  ۴۳۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی یوفسا مدل UFESA BP4752
  ارسال رایگان
  گوشت کوب برقی یوفسا مدل UFESA BP4752 ۲,۲۲۰,۰۰۰ تومان
  ۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MSM87160
  حراج!
  ارسال رایگان

  %16

  گوشت کوب برقی بوش مدل BOSCH MSM87160 ۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان %۱۵.۶
  -۱۱۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی میگل مدل MIGEL GHB 801
  ارسال رایگان
  گوشت کوب برقی میگل مدل MIGEL GHB 801 ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
  ۲۶۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی میگل مدل MIGEL GHB 801
  ارسال رایگان
  گوشت کوب برقی میگل مدل MIGEL GHB 801 ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
  ۲۶۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی تفال مدل TEFAL HB65LD38
  ارسال رایگان
  گوشت کوب برقی تفال مدل TEFAL HB65LD38 ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  -۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی تفال مدل TEFAL HB95LD38
  حراج!
  ارسال رایگان

  %7

  گوشت کوب برقی تفال مدل TEFAL HB95LD38 ۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان %۶.۶
  ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی سنکور مدل SENCOR SHB 4358WH
  حراج!
  ارسال رایگان

  %3

  گوشت کوب برقی سنکور مدل SENCOR SHB 4358WH ۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان %۲.۹
  ۲۶۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت کوب برقی سنکور مدل SENCOR SHB 4359BK
  حراج!
  ارسال رایگان

  %3

  گوشت کوب برقی سنکور مدل SENCOR SHB 4359BK ۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان %۲.۹
  -۳۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

مقایسه ( 0 مورد )
Open chat
error: