ارسال رایگان کالاهای کوچک بیش از یک میلیون تومان و تا وزن 7 کیلوگرم به سراسر ایران

براساس قیمت (تومان)
بر اساس رنگ
بر اساس برند
نوع دستگاه
توان مصرفی
نوع باتری
ولتاژ باتری
میزان شارژدهی باتری

نمایش ۱ - ۴۸ کالا از ۱۰۷

 • جاروشارژی بوش مدل BOSCH BCHF220B
  حراج!
  روز مادر
  ارسال رایگان

  %5

  جاروشارژی بوش مدل BOSCH BCHF220B ۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان %۴.۶
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  5.0

  از 1 رای

 • جاروشارژی بوش مدل BOSCH BCHF2MX20
  حراج!
  ارسال رایگان

  %21

  جاروشارژی بوش مدل BOSCH BCHF2MX20 ۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان %۲۰.۸
  ۳۶۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  4.0

  از 1 رای

 • جاروشارژی فیلیپس مدل PHILIPS FC6404
  ارسال رایگان
  جاروشارژی فیلیپس مدل PHILIPS FC6404 ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  -۳۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • جاروشارژی بلک‌ اند‌ دکر مدل BLACK and DECKER PV1020
  ارسال رایگان
  جاروشارژی بلک‌ اند‌ دکر مدل BLACK and DECKER PV1020 ۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
  -۳۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • جاروشارژی بلک‌ اند‌ دکر مدل BLACK and DECKER PV1420
  حراج!
  روز مادر
  ارسال رایگان

  %9

  جاروشارژی بلک‌ اند‌ دکر مدل BLACK and DECKER PV1420 ۱,۸۲۰,۰۰۰ تومان
  -۳۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  5.0

  از 1 رای

 • جاروشارژی الکترولوکس مدل ELECTROLUX PQ91-3EM
  حراج!
  روز مادر
  ارسال رایگان

  %18

  جاروشارژی الکترولوکس مدل ELECTROLUX PQ91-3EM ۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان %۱۸.۳
  -۶۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • جاروشارژی الکترولوکس مدل ELECTROLUX WQ61-1OGG
  ارسال رایگان
  جاروشارژی الکترولوکس مدل ELECTROLUX WQ61-1OGG ۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان
  ۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • جاروشارژی بلک‌ اند‌ دکر مدل BLACK and DECKER BHFE620J
  حراج!
  روز مادر
  ارسال رایگان

  %14

  جاروشارژی بلک‌ اند‌ دکر مدل BLACK and DECKER BHFE620J ۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان %۱۴.۵
  ۷۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • جاروشارژی بلک‌ اند‌ دکر مدل BLACK and DECKER BHFEV362D
  حراج!
  روز مادر
  ارسال رایگان

  %11

  جاروشارژی بلک‌ اند‌ دکر مدل BLACK and DECKER BHFEV362D ۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان %۱۰.۹
  -۷۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • جاروشارژی بلک‌ اند‌ دکر مدل BLACK and DECKER CUA525BHA
  ارسال رایگان
  جاروشارژی بلک‌ اند‌ دکر مدل BLACK and DECKER CUA525BHA ۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
  ۵۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • جاروشارژی بلک‌ اند‌ دکر مدل BLACK and DECKER CUA525BHP
  ارسال رایگان
  جاروشارژی بلک‌ اند‌ دکر مدل BLACK and DECKER CUA525BHP ۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ۵۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • جاروشارژی بلک‌ اند‌ دکر مدل BLACK and DECKER DVA315J-B5
  ارسال رایگان
  جاروشارژی بلک‌ اند‌ دکر مدل BLACK and DECKER DVA315J-B5 ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
  ۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • جاروشارژی بلک‌ اند‌ دکر مدل BLACK and DECKER DVA320J
  حراج!
  روز مادر
  ارسال رایگان

  %11

  جاروشارژی بلک‌ اند‌ دکر مدل BLACK and DECKER DVA320J ۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان %۱۰.۹
  -۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  3.0

  از 1 رای

 • جاروشارژی بلک‌ اند‌ دکر مدل BLACK and DECKER SVA420B
  ارسال رایگان
  جاروشارژی بلک‌ اند‌ دکر مدل BLACK and DECKER SVA420B ۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان
  -۶۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • جاروشارژی بلک‌ اند‌ دکر مدل BLACK and DECKER SVB520JW-QW
  حراج!
  ارسال رایگان

  %7

  جاروشارژی بلک‌ اند‌ دکر مدل BLACK and DECKER SVB520JW-QW ۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان %۶.۷
  -۳۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • جاروشارژی بوش مدل BOSCH BBH218LTD
  ارسال رایگان
  جاروشارژی بوش مدل BOSCH BBH218LTD ۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  ۸۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  4.3

  از 1 رای

 • جاروشارژی بوش مدل BOSCH BBH32101
  ارسال رایگان
  جاروشارژی بوش مدل BOSCH BBH32101 ۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  ۴۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • جاروشارژی بوش مدل BOSCH BBH32551
  حراج!
  ارسال رایگان

  %6

  جاروشارژی بوش مدل BOSCH BBH32551 ۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان %۵.۷
  ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • جاروشارژی بوش مدل BOSCH BBH51840
  ارسال رایگان
  جاروشارژی بوش مدل BOSCH BBH51840 ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • جاروشارژی بوش مدل BOSCH BBHF214G
  حراج!
  ارسال رایگان

  %11

  جاروشارژی بوش مدل BOSCH BBHF214G ۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان %۱۰.۸
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • جاروشارژی بوش مدل BOSCH BBHF214R
  حراج!
  ارسال رایگان

  %7

  جاروشارژی بوش مدل BOSCH BBHF214R ۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان %۶.۸
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • جاروشارژی بوش مدل BOSCH BBHF216
  حراج!
  روز مادر
  ارسال رایگان

  %6

  جاروشارژی بوش مدل BOSCH BBHF216 ۴,۵۲۰,۰۰۰ تومان %۵.۸
  -۱۳۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • جاروشارژی بوش مدل BOSCH BBH6PARQ
  حراج!
  ارسال رایگان

  %6

  جاروشارژی بوش مدل BOSCH BBH6PARQ ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان %۵.۶
  -۵۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • جاروشارژی بوش مدل BOSCH BBHL22141
  حراج!
  ارسال رایگان

  %7

  جاروشارژی بوش مدل BOSCH BBHL22141 ۶,۰۵۰,۰۰۰ تومان %۶.۹
  -۸۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • جاروشارژی بوش مدل BOSCH BBHMOVE1N
  ارسال رایگان
  جاروشارژی بوش مدل BOSCH BBHMOVE1N ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
  -۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  3.0

  از 1 رای

 • جاروشارژی بوش مدل BOSCH BBHMOVE3N
  ارسال رایگان
  جاروشارژی بوش مدل BOSCH BBHMOVE3N ۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان
  ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • جاروشارژی بوش مدل BOSCH BCH625LTD
  ارسال رایگان
  جاروشارژی بوش مدل BOSCH BCH625LTD ۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  -۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • جاروشارژی بوش مدل BOSCH BCH6ATH18
  حراج!
  ارسال رایگان

  %19

  جاروشارژی بوش مدل BOSCH BCH6ATH18 ۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان %۱۹.۲
  -۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • جاروشارژی بوش مدل BOSCH BCH6ATH18B
  حراج!
  ارسال رایگان

  %3

  جاروشارژی بوش مدل BOSCH BCH6ATH18B ۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان
  ۴۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • جاروشارژی بوش مدل BOSCH BCH6ATH25
  حراج!
  ارسال رایگان

  %17

  جاروشارژی بوش مدل BOSCH BCH6ATH25 ۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان %۱۷.۲
  -۵۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  3.0

  از 4 رای

 • جاروشارژی بوش مدل BOSCH BCS611P4A
  حراج!
  روز مادر
  ارسال رایگان

  %7

  جاروشارژی بوش مدل BOSCH BCS611P4A ۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان %۶.۹
  -۱۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  5.0

  از 1 رای

 • جاروشارژی بوش مدل BOSCH BCH7ATH32K
  حراج!
  روز مادر
  ارسال رایگان

  %11

  جاروشارژی بوش مدل BOSCH BCH7ATH32K ۱۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان %۱۰.۹
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • جاروشارژی بوش مدل BOSCH BCH85N
  ارسال رایگان
  جاروشارژی بوش مدل BOSCH BCH85N ۶,۷۵۰,۰۰۰ تومان
  ۶۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • جاروشارژی بوش مدل BOSCH BCH86PET1
  حراج!
  روز مادر
  ارسال رایگان

  %9

  جاروشارژی بوش مدل BOSCH BCH86PET1 ۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان %۹.۲
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • جاروشارژی بوش مدل BOSCH BCH86SIL1
  حراج!
  روز مادر
  ارسال رایگان

  %4

  جاروشارژی بوش مدل BOSCH BCH86SIL1 ۶,۰۵۰,۰۰۰ تومان
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  4.0

  از 2 رای

 • جاروشارژی بوش مدل BOSCH BCH87POW1
  ارسال رایگان
  جاروشارژی بوش مدل BOSCH BCH87POW1 ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • جاروشارژی بوش مدل BOSCH BCS612GB
  حراج!
  ارسال رایگان

  %10

  جاروشارژی بوش مدل BOSCH BCS612GB ۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان %۹.۸
  -۹۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • جاروشارژی بوش مدل BOSCH BCS61BAT2
  حراج!
  روز مادر
  ارسال رایگان

  %8

  جاروشارژی بوش مدل BOSCH BCS61BAT2 ۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان %۷.۶
  -۴۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  5.0

  از 2 رای

 • جاروشارژی بوش مدل BOSCH BCS61PET
  حراج!
  ارسال رایگان

  %7

  جاروشارژی بوش مدل BOSCH BCS61PET ۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان %۶.۶
  ۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • جاروشارژی بوش مدل BOSCH BHN14090
  حراج!
  روز مادر
  ارسال رایگان

  %13

  جاروشارژی بوش مدل BOSCH BHN14090 ۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان %۱۲.۵
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  3.0

  از 1 رای

 • جاروشارژی بوش مدل BOSCH BHN1840L
  ارسال رایگان
  جاروشارژی بوش مدل BOSCH BHN1840L ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  ۴۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • جاروشارژی بوش مدل BOSCH BHN2140L
  حراج!
  ارسال رایگان

  %16

  جاروشارژی بوش مدل BOSCH BHN2140L ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان %۱۶.۲
  ۲۱۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  3.0

  از 1 رای

 • جاروشارژی بوش مدل BOSCH BHNL21PRO
  حراج!
  روز مادر
  ارسال رایگان

  %15

  جاروشارژی بوش مدل BOSCH BHNL21PRO ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان %۱۴.۶
  -۱۶۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  3.0

  از 1 رای

 • جاروشارژی سنکور مدل SENCOR SVC 0625
  ارسال رایگان
  جاروشارژی سنکور مدل SENCOR SVC 0625 ۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  ۸۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • جاروشارژی سنکور مدل SENCOR SVC 0725BK
  حراج!
  ارسال رایگان

  %6

  جاروشارژی سنکور مدل SENCOR SVC 0725BK ۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان %۶.۱
  ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • جاروشارژی سنکور مدل SENCOR SVC 0741YL
  حراج!
  ارسال رایگان

  %3

  جاروشارژی سنکور مدل SENCOR SVC 0741YL ۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان %۳.۴
  -۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • جاروشارژی سنکور مدل SENCOR SVC 8936TI
  حراج!
  ارسال رایگان

  %9

  جاروشارژی سنکور مدل SENCOR SVC 8936TI ۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان %۸.۹
  -۸۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • جاروشارژی سنکور مدل SENCOR SVC 7614TQ
  ارسال رایگان
  جاروشارژی سنکور مدل SENCOR SVC 7614TQ ۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

مقایسه ( 0 مورد )
Open chat
error: