گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ7075X
جعبه گشایی گوشت کوب برقی براون مدل BRAUN MQ7075X

آنباکسینگ و معرفی گوشت کوب برقی براون مدل MQ7075X به همراه تمامی قطعات جانبی توسط تیم تبلیغاتی آنتیک کالا.